Milli Eğitim Bakanlığından 2021 EKYS (Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) Duyurusu

MEB Personel Genel Müdürlüğünün 05.02.2021 tarihli ve '' Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Duyurusu'' konulu yazısı ve ekleri Mebpersonel.com'da...

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı    : E-41289672-903.99-20270856    05.02.2021
Konu    : Eğitim Kurumlarına Yönetici
              Seçme Sınavı Duyurusu


                DAĞITIM YERLERİNE


İlgi     : Bakanlık Makamının 05/02/2021 tarihli ve E-41289672-20-20270812 sayılı Onayı.

    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) yapılacak olan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Duyurusu (2021-MEB-EKYS) ekte gönderilmiştir.
    Bilgilerini ve ilgililere duyurulması hususunda gereğini arz ve rica ederim.


Ömer İNAN
   Bakan a. 
Genel Müdür

                                          

Ek: 2021-MEB-EKYS Duyurusu     
Dağıtım:                                                                                                             -Merkez Teşkilatı Birimlerine

81 İl Valiliğine
(İl Millî Eğitim Müdürlükleri)

MEB 2 İl Müdürü Ataması Yaptı MEB 2 İl Müdürü Ataması Yaptı