Öğretmenlere tayin yolu göründü, takvim açıklandı

İl içerisinde yer değişikliği yapmak isteyen öğretmenlerin gözü, il içi yer değişikliği işlemlerinde. Öğretmenlerin her yıl düzenlenen il içi yer değişikliği duyurusu yayınlandı. Hazırlanan takvime göre öğretmenler yer değişikliği işlemlerinde bulunabilecekler. İşte başvuru tarihleri ve şartları...

Başvuru Şartları

1. Münhal Kadroların ilanı Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen ve Bakanlığımız MEBBİS veri tabanındaki ilçe bazlı norm kadro verilerine göre okul ve kurumların ihtiyacı göz önünde bulundurularak duyurulacaktır.

2. Başvuruda bulunacak personelin görev süresi MEBBİS Özlük kayıtları kontrol edilerek, bulunduğu eğitim kurumunda 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle kesintisiz 3 yıl görev süresini tamamlayanların (İdari soruşturma sonucu görev yeri değişenlerin aradan 4 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları kurumu tercih edemezler) başvuruları kabul edilecektir.

izmir il içi öğretmen atama sonuçları 2024 izmir il içi öğretmen atama sonuçları 2024

3. Atamalar personelin hizmet süresi üstünlüğüne göre yapılacaktır. Eşitlik olması halinde kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması halinde kura yoluna başvurulacaktır.

4. Başvurular duyuru yazısı ekinde gönderilen tercih formu ile en fazla 10 münhal eğitim kurumu tercih edilmek suretiyle yapılacak olup, Kurum tarafından onaylı hizmet cetveli ile birlikte Müdürlüğümüze gönderilecektir.

5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan personel ile çalışma takviminde belirtilen iş ve işlemleri tam ve zamanında gerçekleştirmeyen ilgili okul, ilçe yöneticileri ve personeli sorumlu tutulacak ve haklarında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

6. Mevzuat değişikliği veya duyuruyu etkileyecek bir değişiklik olması halinde işlem takviminde değişiklik yapılacaktır.

7. Ataması yapılanların, iptal işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır.

Başvurular 17 - 23 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.

Öğretmenlerin yer değiştirme (tayin) Telegram kanalına katılmak için TIKLAYINIZ

Editör: Admin0 Admin0