İl MEM'den Norm Fazlası Öğretmen Atama Duyurusu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sözleşmeli Öğretmenler için Norm Fazlası Yer Değiştirme Duyurusu Yayınladı.

2022-Şubat Norm Kadro Fazlası Sözleşmeli Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2022-ŞUBAT NORM KADRO FAZLASI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

Bilgi için: ogretmenatama34@meb.gov.tr

1. İLGİLİ MEVZUAT

1.1. Bu kılavuz, İstanbul ilindeki norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlerin başvuru ve atama işlemlerini kapsamaktadır.

1.2. Yer değiştirmelerde aşağıdaki mevzuat esas alınacaktır.

1.3. 03.08.2016 tarihli ve 29790 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik.

1.4. 25.10.2016 tarihli ve 29899 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

1.5. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Şubat 2014 Tarihli ve 9 Sayılı Kararı.

2. İLKELER

2.1. Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarında, norm kadro açığının bulunması gerekmektedir.

2.2. Norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenler, eğitim kurumlarına ait Bakanlık onaylı en son norm kadro tespit çizelgeleri esas alınarak, atamaya esas sözlü puanı daha düşük olandan başlamak üzere belirlenir.

2.3. Puan eşitliği durumunda; KPSS puanı daha düşük olan, eşitliğin bozulmaması halinde ise sözleşmeli öğretmenliğe daha sonra başlayan ihtiyaç fazlası olarak belirlenir.

2.4. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri emrindeki öğretmenler de norm kadro fazlası olarak başvuru yapacaklardır.

2.5. Norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri; Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin18. Maddesi doğrultusunda yapılacaktır.

3. GENEL AÇIKLAMALAR

3.1. Başvurular, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün https://istanbul.meb.gov.tr/norminternet adresinden yapılacaktır.

3.2. Kadrolarının bulunduğu ilçe ile diğer ilçelerdeki eğitim kurumları tercih edilebilecektir.

3.3. Başvurular, kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda 25 tercih belirlenerek yapılacaktır.

3.4. Yer değişikliği işlemleri; tercihler doğrultusunda atamaya esas sözlü puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

3.5. Puan eşitliği halinde; KPSS puanı daha yüksek olanın, eşitliğin bozulmaması halinde ise sözleşmeli öğretmenliğe daha önce başlayan öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınacaktır.

3.6. Herhangi bir eğitim kurumuna atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri; il içerisinde Valiliğimizce atamaya esas sözlü puanı düşük olandan başlayarak(engelli öğretmenler ve ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenler hariç)re’sen belirlenecektir.

3.7. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü / Bilgisayar Teknolojisi ve Bilim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri” mezunları, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarını tercih edemeyecektir.

3.8. Haklarında adli veya idari işlem yapılarak görevlerinden uzaklaştırılan norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri yapılacak olup, göreve iadelerinden sonra ayrılma işlemleri yapılacaktır.

3.9. Münhal ilân edilen eğitim kurumlarına takvim süreci içerisinde yargı kararı, soruşturma, atama iptal, Bakanlık ataması vb. nedenlerle atama yapılması durumunda söz konusu eğitim kurumlarına atama yapılmayacaktır.

3.10. Atamalar gerçekleştikten sonra iptal istekleri kabul edilmeyecektir.

3.11. Bakanlığımızca herhangi bir atama veya yer değiştirme takvimi yayınlanması ya da duyuruyu etkileyecek mevzuat değişikliği olması durumunda yer değiştirme işlemleri Valiliğimizce ertelenebilecektir.

3.12. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır.

3.13. Başvurular bittikten sonra eksik / hatalı bilgi nedeniyle puan eksikliği itirazı kabul edilmeyecektir.

4. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

4.1. Gerekli şartları taşımadan yapılan başvurular,

4.2. Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle yapılan başvurular,

4.3. Öğretmenin kendisi tarafından yapılmayan başvurular,

4.4. Süresi içinde usule uygun yapılmayan başvurular,

4.5. Alanına uygun olmayan kurum tercihi ile yapılan başvurular,

4.6. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Bilişim Teknolojileri alanındaki öğretmenlerin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 9 sayılı kararı ekindeki çizelgede belirtilen öğrenim bilgileri şartına uygun olmayan tercihleri ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5. NORM KADRO FAZLASI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER

5.1. Herhangi bir mağduriyete meydan vermemek için bu kılavuz titizlikle okunacaktır.

5.2. Başvurular, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün https://istanbul.meb.gov.tr/norminternet adresinden yapılacaktır.

5.3. Tercihleri gösteren başvuru formu, elektronik ortamda eğitim kurumu müdürlüğüne gönderilecektir.

5.4. Başvurular bittikten sonra eksik / hatalı bilgi nedeniyle puan eksikliği itirazı kabul edilmeyecektir.

6. EĞİTİM KURUMLARININ YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER

6.1. Herhangi bir mağduriyete meydan vermemek için bu kılavuz titizlikle okunacaktır.

6.2. Yer değiştirme kılavuzu tüm sözleşmeli öğretmenlere imza karşılığında duyurulacak, imza sirküsü, tebliğ tebellüğ belgeleri, kurumlarında muhafaza edilecektir.

6.3. Norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlerimize ait bilgilerin sisteme doğru olarak yazılması için azami derecede özen gösterilecektir.

6.4. Norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerini etkileyecek; kimlik bilgileri, sözleşmeli görev kaydı, geçici görevlendirme kaydı, atamaya esas sözlü puanı, bakanlık atama alanı, öğrenim bilgileri, norm kadro fazlası olup olmadığı bilgilerinin öğretmen tarafından kontrol edilmesi ve varsa yanlışlıkların belgeye dayalı olarak düzeltilmesi sağlanacaktır.

6.5. Bilgi girişlerinin doğru yapıldığına dair tutanak düzenlenerek imzalanacak ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bin 110 yeni kadro açıldı Resmi Gazete'de yayımlandı! Bin 110 yeni kadro açıldı

6.6. Norm kadro fazlası olarak tespiti yapılan sözleşmeli öğretmenler, Müdürlüğümüz internet sayfasındaki modüle https://istanbul.meb.gov.tr/norm norm kadro fazlası olarak işlenecektir.

6.7. Norm kadro fazlası olarak belirlenen sözleşmeli öğretmenlere imza karşılığı tebliğ yapılacak ve tebliğ tebellüğ belgeleri eğitim kurumlarında muhafaza edilecektir.

6.8. Eğitim Kurumu Müdürü, başvuru formunu onaylandıktan sonra elektronik ortamda bir nüshasını öğretmene geri gönderecek, bir örneğini de özlük dosyasında muhafaza edecektir.

6.9. Doğum izninde olan norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlere;7201 Sayılı Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre tebligat yapılacaktır.

6.10. Elektronik başvuru formuna yazılan hizmet puanı ile MEBBİS modülündeki hizmet puanının aynı olup olmadığı kontrol edilecektir.

6.11. Başvuru yapan öğretmenlerin tercihleri kontrol edilerek onay / red işlemi yapılacaktır.

6.12. Elektronik başvuru formları özlük dosyasında muhafaza edilecektir.

6.13. Yer değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerimizin ayrılma ve başlama işlemleri; yer değiştirme takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

7. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER

7.1. Herhangi bir mağduriyete meydan vermemek için bu kılavuz titizlikle okunacaktır.

7.2. Norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerini etkileyecek; kimlik bilgileri, sözleşmeli görev kaydı, geçici görevlendirme kaydı, atamaya esas sözlü puanı, bakanlık atama alanı, öğrenim bilgileri, norm kadro fazlası olup olmadığı bilgileri kontrol edilecek ve varsa yanlışlıklar belgeye dayalı olarak düzeltilecektir.

7.3. Yer değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerimizin ayrılma ve başlama işlemleri; yer değiştirme takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

7.4. Başvuru yapan öğretmenlerin tercihleri kontrol edilerek onay / red işlemi yapılacaktır.

7.5. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Bilişim Teknolojileri alanındaki öğretmenlerin tercihlerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Şubat 2014 Tarihli ve 9 Sayılı Kararı ekindeki çizelgede belirtilen öğrenim bilgileri şartına uygun olup olmadığı kontrol edilecektir. 7.6. Bilgi girişlerinin ve tercihlerin doğru yapıldığına dair tutanak düzenlenerek imzalanacak ve İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Yapılacak İşlem Başlama Bitiş

• Norm Kadro Fazlası Sözleşmeli Öğretmenlerin Tespiti ve Sisteme İşlenmesi (Okul / Kurum Müdürlüğü) 28.02.2022 03.03.2022

• Sisteme İşlenen Bilgileri Kontrol ve Onaylama (İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü) 28.02.2022 04.03.2022

• Tercihlerin Alınması / Onaylanması 07.03.2022 09.03.2022

• Yer Değiştirme Sonuçlarının Açıklanması (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) 14.03.2022 15.03.2022

• İtirazların Alınması ve İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi 16.03.2022 21.03.2022

• Ayrılma ve Başlama İşlemleri 11.04.2022 15.04.2022

 Kılavuzun Tamamı İçin TIKLAYINIZ