Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu Açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu Açıklaması

Eğitim Bir Sen , Memur Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN'dan Uzman Öğretmenlikle Yeni  Açıklama:
 

İptal kararı Öğretmenlik Meslek Kanununun içeriğinin yetersizliğini yeniden ortaya koymuştur; iptal, daha iyi bir kanun için fırsat olarak görülmelidir

Öğretmenlik Meslek Kanununun bazı maddelerinin iptali istemiyle CHP tarafından açılan davada Anayasa Mahkemesi’nce verilen kısmî iptal kararının gerekçeli metni RG’de yayımlandı.  

İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe gireceğinden karar, mevcut kariyer basamakları yazılı sınavı ve sürecini etkilemeyecektir. Bu itibarla 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı yapılacaktır. Sınav sonuçlarına göre de uzman ve başöğretmenlik unvanları alınabilecektir.  

Mahkeme, gerek adaylık gerekse kariyer basamaklarında ilerleme süreçlerinin herhangi bir tereddüde yer vermeyecek şekilde açık ve net olarak düzenlenmemiş olması, herhangi bir yasal çerçeve çizilmemesi, temel ilkeler belirlenmemesini iptal sebebi saymıştır.  

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gerekçesi çerçevesinde yasal bir düzenleme yapılması, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun adaylık ve kariyer basamaklarında ilerleme süreçlerini içerecek şekilde revize edilmesi gerekmektedir.  

Öğretmenlerimiz, kendilerinden kaynaklanmayan ve kendilerine sorulmayan hukuki ve idari tasarrufların, mahkeme kararlarının, sorumsuz ve sorunlu politik eylemlerin sonuçlarına katlanmak zorunda bırakılmamalıdır.  

Öğretmenlerimiz iptal kararının mağdurları olmamalıdır. Bakanlık, öğretmenlerin haklı beklentilerini karşılayan bir meslek kanunu için çalışmaya ivedilikle başlamalı ve hızla sonuçlandırmalıdır.  

Kariyer basamakları süreci, 2008 yılında olduğu gibi belirsizlik ve sahipsizlik içinde bırakılmamalı; adaylık süreci ve kariyer basamaklarının sürdürülebilir bir yasal zemine kavuşturulması amacıyla gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.  

Öğretmenlik meslek kanununun kapsamının genişletilmesi, öğretmenlerin genişletilmiş hak, yetki ve sorumluluklarının düzenlendiği, mesleğin usul ve esaslarını konu edinen bir kanun haline getirilmesi, yıllardır çözüm bekleyen kariyer basamakları sorununa çözüm olmak üzere getirilmiş mevcut meslek kanununun, eksiklik, yetersizlik ve mülakat gibi hatalı önkabullerle malûl yeni bir sorun kaynağı haline gelmesini önleyecektir.

Türkiye’nin en büyük öğretmen telegram kanalınıza davetlisiniz: https://t.me/ogretmengundemi
Paylaşıma açık uzman öğretmenlik grubumuzda öğretmenin gündemini birlikte değerlendirebiliriz:
https://t.me/uzmanogretmenlik
Ayrıca sınav görevi kanalımıza görevleri yakından takip edebilirsiniz:  https://t.me/sinavgorevi

Halka arz haber, bilgi paylaşım grubumuza katılabilirsiniz   https://t.me/+P44GkHZT5rNhODhk

Editör: Admin Admin