2006 Sınavında Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına başvuracaklarda aranacak şartlar

2006 yılında yapılan Uzman öğretmenlik sınavında 

Türkçe : 54 Soru

Pedagojik Formasyon : 72 Soru

Genel Kültür : 36 Soru

Milli Eğitim Mevzuatı Eğitim Öğretim Sistemi : 18 Soru

sorulmuştur.

Uzman Öğretmen Baş Öğretmen Telegram Grubuna Katılmak İçin TIKLAYINIZ

İlgili soruları aşağıdan ÖSYM'nin sitesinden indirebilirsiniz. 

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME SINAVI

UZMAN ÖĞRETMENLİK ( KBYS)

SORU KİTAPÇIĞI VE YANITLARI

SINAV TARİHİ: 30.04.2006

SORU KİTAPÇIĞI-A

Ön Kapak

Türkçe Testi

Genel Kültür Testi.

Eğitim Öğretim Testi

Milli Eğitim Mevzuatı Eğitim Öğretim Sistemi Testi

Arka Kapak

Cevap Anahtarı

2005 yönetmeliğine göre Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına başvuracaklarda aranacak şartlar

Madde 8 — Kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan lisans mezunu öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;

a) Uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,

b) Başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte 6 yıl

kıdemi bulunmak şartı aranır.

Sınavdan muaf olan adayların başvurularında aranacak şartlar

Uzman Öğretmen Baş Öğretmen Telegram Grubuna Katılmak İçin TIKLAYINIZ

Madde 9 — Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaftır.

Sınavdan muaf bulunanların kariyer basamaklarında yükselmelerinde, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;

a) Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,

b) Alanında veya eğitim bilimleri alanında doktora öğrenimini tamamlayanlardan başöğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl

kıdemi bulunmak şartı aranır.” Yönetmeliğini esas alarak;

Uzman Öğretmen Baş Öğretmen Telegram Grubuna Katılmak İçin TIKLAYINIZ

------- ilgili yönetmelik -----

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, öğretmenlerin, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, öğretmenlerden öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselebilecekleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Temel ilkeler

Madde 5 — Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmede;

a) Öğretmenlerin meslekî bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi,

b) İmkân ve fırsat eşitliği sağlanması,

c) Genellik, eşitlik, geçerlik, güvenirlik, tarafsızlık ve açıklık ölçütlerine uyulması

temel ilkedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adaylarda Aranacak Şartlar

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına başvuracaklarda aranacak şartlar

Madde 8 — Kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan lisans mezunu öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;

MB Anketine Göre Öğretmenlerin Temmuz Zammı %40,5 Olacak! MB Anketine Göre Öğretmenlerin Temmuz Zammı %40,5 Olacak!

a) Uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,

b) Başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte 6 yıl

kıdemi bulunmak şartı aranır.

Sınavdan muaf olan adayların başvurularında aranacak şartlar

Madde 9 — Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaftır.

Sınavdan muaf bulunanların kariyer basamaklarında yükselmelerinde, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;

a) Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,

b) Alanında veya eğitim bilimleri alanında doktora öğrenimini tamamlayanlardan başöğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl

kıdemi bulunmak şartı aranır.” Yönetmeliğini esas alarak;

(ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME SINAVI KILAVUZU (UZMAN ÖĞRETMENLİK)

Bu Kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM Başkanlığı arasında imzalanan 24/08/2005 tarihli protokol hükümlerine göre, Millî Eğitim Bakanlığı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin işbirliği ile hazırlanmıştır.

1. GENEL BİLGİLER
1.1. Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (Uzman Öğretmenlik- 2005-KBYS);
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
b) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
c) Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak olan bir sınavdır.

1.2. 2005-KBYS sadece uzman öğretmenliğe yükselme amacıyla düzenlenmiştir.

1.3. Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayan öğretmenler sınavdan muaf olduklarından bu sınava katılmayacaklardır.)

Uzman Öğretmen Baş Öğretmen Telegram Grubuna Katılmak İçin TIKLAYINIZ