Sınava Girecek Öğretmenlerin DİKKATİNE!

Öğretmenlik Kariyetr Basamakları Sınav Kılavuzuna Göre Sınavın Geçersiz Sayılacağı Durumlar:

📌 Türkiyenin En Büyük UZMAN ÖĞRETMEN ve BAŞÖĞRETMEN paylaşım grubuna katılın! https://t.me/uzmanogretmenlik

5. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde adayın sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,

c. Fotoğraflı sınav giriş belgesinin ve/veya geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

ç. Başka adaya ait sınav evrakının kullanılması,

d. Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

e. Adayın, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

f. Sınav kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

g. Adayın başka bir adaydan, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ğ. Adayın sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

h. Fotoğraflı giriş belgesindeki bilgiler ile geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,

ı. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi”nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Kılavuzu indirmek için TIKLAYINIZ

📌 Türkiyenin En Büyük UZMAN ÖĞRETMEN ve BAŞÖĞRETMEN paylaşım grubuna katılın! https://t.me/uzmanogretmenlik

📌Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik Sınavı Soru Çözüm grubuna katılın! https://t.me/uzmanogretmenliksorucozum

Editör: Admin Admin