Öğretmen Tayinlerine İlişkin MEB'den 3 Önemli Açıklama

AÇIKLAMA - 1:

 "İsteğe ve mazerete bağlı yer değiştirme suretiyle başka yere ataması gerçekleşen öğretmenlerin, yeni eğitim-öğretim yilinin başlayacağı tarihin yakın olması hususu da dikkate alınarak eğitim-öğretim faaliyetlerinde aksamaya meydan verilmemesi amacıyla vekaleten işik kesebilmeleri konusunda valiliklerinize gerekli kolaylığın gösterilmesi, göreve başlama işlemlerinin ise şahsen yapılmasının sağlanması hususlarında, bilgilerini ve gereğini rica ederim."

AÇIKLAMA - 2:

''2023 yılı yer değiştirme döneminde il içinde ve iller arasında isteğe bağlı olarak ataması yapılan öğretmenlerden isteyenlerin 17.08.2023 tanhine kadar başvuruda bulunmaları ve görev yerlerinden ayrılmamış olmaları koşuluyla iller arasında yapılan atamaların Bakanlığımızca, il içinde yapılan atamalarının da valiliklerce iptal edilmesi Bakanlık Makamının 08.08.2023 tarihli ve 81169240 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür.''

AÇIKLAMA - 3: 

1. İl içinde ataması yapılan öğretmenlerin atama tarihinden sonra oluşmuş bir mazereti yoksa iller arası mazerete bağlı başvuruları kabul edilmeyecektir.

2. İl içinde isteğe bağlı yer değişikliğinde bulunan öğretmen tekrar il içinde mazerete bağlı yer değişikliğinde bulunamayacaktır.

Türkiye’nin en büyük öğretmen telegram kanalınıza davetlisiniz: https://t.me/ogretmengundemi

Paylaşıma açık uzman öğretmenlik grubumuzda öğretmenin gündemini birlikte değerlendirebiliriz:
https://t.me/uzmanogretmenlik

Ayrıca sınav görevi kanalımıza görevleri yakından takip edebilirsiniz:  https://t.me/sinavgorevi

Editör: Admin0 Admin0