Memurlar şokta: Ek zam 38 TL çıktı!

Asgari ücretteki gelir vergisi kesintisinin memurlara da uygulanacak olması ile ne kadar memur maaşına etki edeceği ortaya çıktı.

Memur Sen yeni düzenleme ile maaşlarda yapılacak artışları ortaya koydu. Evli ve çocuklu olan memurların maaşlarına ortalama aylık 38 TL zam olacağı açıklandı.

 Öğretmenin maaşına aylık ortalama bekar öğretmene 72 TL, evli ve çocuklu öğretmene 38 TL

Hemşire maaşına aylık ortalama bekar olana 85 TL, evli ve çocuklu olana 38 TL,

Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda

Mühendis maaşına bekar olan 217 TL, evli ve çocuklu olana 69 TL

Hizmetli maaşına bekar olana 100 TL, evli ve çocuklu olana 38 TL.

Bu rakamlar sözleşmeli ve bekar personelde yükselirken, evli ve iki çocuklu olan memurlarda yaklaşık 38 TL oluyor.

MEMUR-SEN-in kanuya ilişkin açıklaması:

Kamu görevlilerinin, asgari ücret tutarındaki gelirleri üzerinden alınan gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi düzenlemesi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Gelir vergisi muafiyetine/istisnasına ilişkin düzenleme, diğer sabit gelirlilerde olduğu gibi kamu görevlileri bakımından da memnuniyet üretmiştir. Yapılan düzenleme ile asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutara isabet eden ücretlerin gelir vergisinden muaf/istisna tutulacağı belirtilmiştir. Ancak düzenlemeye ilişkin açık bir bilgi, veri, kaynak ve örnek kamu maliyesi tarafından açıklanmamıştır.

Durum böyleyken, bazı konulara açıklık getirme, uygulamaya dair veri oluşturma ve muafiyet/istisna üzerinden kamu görevlilerine yapılacak olan ilave gelir artışına ilişkin bilgi paylaşma zarureti hasıl olmuştur. Öncelikle kamu görevlileri, statü bakımından sözleşmeli ve kadrolu olarak istihdam edilmekte olup, kadrolu kamu görevlileri ile sözleşmeli kamu görevlilerinin aylık matrahlarının birbirinden farklı unsurlar içerdiği göz önünde bulundurulmalıdır. Kadrolu-Sözleşmeli ayrımının oluşturduğu farklılıklar, mevzuat içerisinde yaşandığı gibi hesaplama ve veri konusunda da yaşanmaktadır. Kadrolu kamu görevlilerinin gelir vergisine esas matrah tutarları, sözleşmeli kamu görevlisine göre daha düşük olup, kadrolu kamu görevlisinin aylık vergi matrahı ortalama 2300-3000 TL arasındadır. Bu tutarlar üzerinden hesaplanan gelir vergisi, kamu görevlisinin bekar, evli, eşi çalışan-çalışmayan ve çocuklu olmasına göre değişen AGİ tutarları üzerinden mahsuplaşarak hesaplanmaktadır. Bu itibarla, kamu görevlisinin evli ve çocuğu olması halinde değişen AGİ tutarı, gelir vergisinin üstünde kalmakta olup, artan tutar kamu görevlisine ödenmemekteydi. Yeni düzenleme ile kadrolu kamu görevlilerine aylık ortalama 300 ₺ gibi bir iyileştirme getirmediği, söz konusu iyileştirmenin evli ve çocuklu kamu görevlisinde aylık ortalama 38 TL tutarlarında olduğu görülmektedir. Diğer taraftan; KİT personeli, sözleşmeli, idari hizmet sözleşmeli ve farklı unvanlar altında istihdam edilen personelin vergi matrahına esas unsurları, kadrolu kamu görevlisine göre yüksek tutarlarda olmasından dolayı erken aylarda %20 ve %27’lik vergi dilimlerine girmekte ve muafiyetin maaşlarına/ücretlerine yansıması daha yüksek olmaktadır.

Bu çerçevede, kadrolu ve sözleşmeli personele ilişkin vergi muafiyetinin/istisnasının maaşlarda/ücretlerde oluşturacağı artışı tablolarla ortaya koyuyor, kamuoyunun bilgi karmaşasından kurtulması için Maliye Bakanlığı’nı konuya bir an önce açıklık getirmeye davet ediyoruz.