MEB'den Yönetmelik Değişikliği ! Resmi Gazete'de Bugün Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 ve EK-8 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

MEB'den Yönetmelik Değişikliği ! Resmi Gazete'de Yayınlandı MEB'den Yönetmelik Değişikliği ! Resmi Gazete'de Yayınlandı

Ekleri için tıklayınız