Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde öğretmenlere ödenecek ek ders ücretlerinin sınırı ile ilgili olarak Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi bir yazı gönderdi.

MEB tarafından ek ders ödemelerin deki sınır ile ilgili resmi yazı şu şekilde ;

‘’İliniz Merkez ilçesi Kömür Anadolu Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan …, kendi okulunda haftada 11 saat, aynı ilçede bulunan Yunus Emre Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinde ise haftada 26 saat olmak üzere haftada toplam 37 saat ders okuttuğundan bahisle; ilgiliye, bu ders görevlerine bağlı olarak haftada kaç saat ek ders ücreti ödeneceğine ilişkin 10.11.2023 tarihli ve E-89148175-841.02.17-89419502 sayılı yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5inci maddesinde, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin haftada 15 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6ncı maddesinde ise bu öğretmenlere 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kararın 8inci maddesinde; bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmenlere, haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği belirtilmiştir. Ancak, azami ek ders görevini dolduran öğretmenlere, Kararın 8inci maddesinde belirtilen eğitim faaliyetlerinde, faaliyetin niteliği farklı da olsa haftada 10 saatten fazla ek ders görevi verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Söz konusu Kararın 26ncı maddesinde ise; "Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez…" hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kararın tümüne bakıldığında görüleceği üzere, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere hangi görevlerine bağlı olarak ne şekilde ek ders görevi verileceği Kararın 26ncı maddesi dışındaki hükümlerinde düzenlenmiştir. Kararın 26ncı maddesinde ise; Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere, ücretleri görev aldıkları eğitim kurumlarınca ödenmek üzere Bakanlığımıza bağlı özel okullar, diğer kurumlara bağlı okullar ve yüksek öğretim kurumlarında ne şekilde ek ders görevi verilebileceği düzenlenmiştir.

Temmuz ayında uzman öğretmen maaşı kaç lira olacak? Temmuz ayında uzman öğretmen maaşı kaç lira olacak?

Bu çerçevede, rutin müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan ilgiliye, bunun üzerinde ders görevi verilerek karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir. Bilgilerini rica ederim.’’ denilmiştir. (ajanskamu net)

TÜM İNDİRİMLERİN LİSTESİ için >> 24 Kasım Öğretmenler Günü Kampanya ve İndirimleri

WHATSAPP KANAL ve GRUPLARIMIZA DAVETLİSİNİZ!

ÖğretmenX Haber Öğretmen Grubu (Türkiyenin en büyük öğretmen whatsapp grupları) https://chat.whatsapp.com/HzsyRWyhAICFVYRtIbF2m8
* Whatsapp gruplarda ad, soyad, tel bilgilerinizin diğer kişilerin görmemesi için düzenleyebilirsiniz.

ÖğretmenX Haber Paylaşım Kanalı (Türkiyenin en büyük öğretmen whatsapp kanalı) 
https://whatsapp.com/channel/0029Va5SUWqElah0SpnlNU1z 
* Whatsapp kanalda ad, soyad, tel diğer bilgilerinizi diğer kişiler kesinlikle  göremez. Kullanmak için whatsapp güncellemeniz gerekir.

Türkiye’nin en büyük öğretmen telegram kanalınıza davetlisiniz: https://t.me/ogretmengundemi
Paylaşıma açık uzman öğretmenlik grubumuzda öğretmenin gündemini birlikte değerlendirebiliriz:
https://t.me/uzmanogretmenlik
Ayrıca sınav görevi kanalımıza görevleri yakından takip edebilirsiniz:  https://t.me/sinavgorevi

Halka arz haber, bilgi paylaşım grubumuza katılabilirsiniz   https://t.me/+P44GkHZT5rNhODhk

Editör: Admin0 Admin0