MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 07.11.2022 tarihli ve '' 2022-ÖKBYS Yedek Salon Aday İşlemleri'' konulu yazısı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) 19 Kasım 2022 tarihinde Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecektir. Adayların bu sınava yerleştirildikleri sınav binalarındaki salon ve sırada girmesi esastır. Ancak Sınav giriş yeri değişiklik talebi olan adayların başvuruları Bölge Sınav Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilerek geçerli mazereti olan adayların sınav giriş yeri değişikliği kabul edilebilecektir. Sınav başvurusu olmayan adaylar yedek salonlarda sınava alınmayacaktır.

Sınav giriş yeri değişikliği kabul edilen adayların sınav grubu (Uzman Öğretmen/Başöğretmen) dikkate alınarak aynı grubtaki adayların sınava katılacağı sınav binalarının yedek salonlarında gerekli tedbirler alınarak sınava alınmaları sağlanacaktır. Adayın yedek salonda sınava alınacağı bina belirlenirken sınav binalarında hangi grupların bulunduğu, MEBBİS üzerinden alınan bina listelerinden kontrol edilecektir.

Sınav yapılacak binalara o binada sınava girecek grupların her biri için ayrı ayrı 10'ar adet yedek sınav evrakı diğer sınav evrakı ile birlikte gönderilecektir. Bu evraklar, gerektiğinde yedek salonda sınava girecek adaylar için ve baskı hatası durumunda kullanılacaktır.

Sınav giriş yeri değişikliği kabul edilenlerden;

- 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı kullanacak adaylar

- Hiç görmeyen soru kitapçığı kullanacak adaylar

gruplarından herhangi birisinde yer alıp başka bir sınav merkezinde yedek salonda sınava girecek olanlara uygun sınav evrakının adayın yönlendirildiği binaya gönderilebilmesi için aday bilgileri ve hangi binanın yedek salonunda sınava alınacağı bilgisi 15.11.2022 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile mutlaka bildirilecektir. Bu adaylar için ilgili binalara gerekli sınav evrakı gönderilecektir.

Yukarıdaki durumlar dışında olup sınav tedbir hizmeti ihtiyacı olan adaylardan, bilgileri zamanında bildirilmeyen veya sonradan ortaya çıkan sebeplerle sınav tedbir hizmeti alması gereken adayların durumlarına uygun hizmeti alabilmeleri için gerekli işlemler Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca yapılacaktır. 2022-ÖKBYS Başvuru ve Uygulama Kılavuzuna göre adayın tek kişilik salonda sınava alınması gerekiyorsa, adayın yerleştirildiği okulun yedek salonunda yedek sınav evrakıyla sınava alınacaktır. Ayrıca adayın sınava girdiği salonun salon yoklama listesinin tutanak bölümüne gerekli açıklama yazılacaktır.

Yedek salonda sınava alınan adayların cevap kâğıtlarına aday bilgilerini yazmaları ve T.C. kimlik numaralarını ilgili bölüme kodlamaları gerekmekte olup kodlamaların doğru yapıldığı salon görevlilerince kontrol edilmelidir. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgileri eksik veya hatalı olan adayların cevap kâğıdı değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca yedek salonda sınava alınan adayların geçerli kimlik belgesinin fotokopisi salon yoklama listesine eklenecektir.

Sınav giriş yeri değişiklik talepleri ve belirtilen diğer konular ile ilgili Bölge Sınav Yürütme Komisyonları yetkilendirildiğinden bu hususlarda ayrıca Genel Müdürlüğümüze yazı gönderilmeyecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Murat İLİKHAN

Bakan a.

Genel Müdür

Editör: Admin0 Admin0