İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit YENTÜR oldu.

MEB'de en çok merak edilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü olan İstanbul'a atama yapıldı. 18.08.2021 tarihinde itibaren İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Doç. Dr. Murat Mücahit YENTÜR İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

Doç. Dr. Murat Mücahit YENTÜR'den boşalan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Ömer Yahşi atandı.

İstanbul İl Müdür Levent Yazıcının ise Ankara Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına atandı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Yahşi atandı.

Yaklaşık 2 yıl önce İzmir İl Müdürü iken Mahmut Özer döneminde görevden alınan Ömer Yahşi yeniden İzmir Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Doç. Dr. Murat Mücahit YENTÜR Özgeçmişi

Elazığ’ın Maden ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Maden’de, lise öğrenimini Yalova’da tamamlayan Yentür; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Bölümü Yüksek Lisans, Hasan Kalyoncu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Liderlik ve Küresel Girişimcilik Yüksek Lisans mezunudur. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini tamamlayan Yentür, 2023 Haziran ayında Eğitim Bilimleri alanında doçentlik ünvanını almıştır. Bu çalışmalara ek olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümünde yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak lisans düzeyinde dersler veren Yentür, hâlen Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Akademik kariyeri boyunca İngiltere Birmingham City ve Portekiz Interier Beira Üniversitelerinde “Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminin Geliştirilmesi” projelerinde yer almış, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanmış, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiri sunmuş, kitap bölümü yazarlığı yapmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde İstanbul Yavuz Selim İlköğretim Okulunda ve Sultan Selim Kız Meslek Lisesinde öğretmen olarak görev yapan Yentür; Fatih Ahmet Rasim Anadolu Lisesinde Müdür Yardımcısı, Pertevniyal Lisesinde Müdür Başyardımcısı, Bahçelievler Anadolu Lisesi ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi / Fen Lisesinde Okul Müdürü, 2014-2021 yılları arasında Şişli İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak görev yapmıştır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ömer Yahşi Kimdir?

44 yaşında olan Ömer Yahşi 1977 yılında Erzincan’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans, 2018 yılında Marmara Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ortak Doktora Programı ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında “İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin Kariyer Giriş Evresinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri (ilk 5 yıl)” konulu tezi ile doktora çalışmalarını tamamladı. Ayrıca eğitim alanı dışında çalışmaları da bulunan Dr. Yahşi, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünü, 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü ve 2015 yılında da Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü bitirdi.

Halen Uluslararası İlişkiler alanında akademik çalışmalarına devam etmektedir. Eğitim alanında öğretmen olarak başladığı kariyeri, sırasıyla müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü, kurucu müdürlük, şube müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü görevleri ile devam etti. Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürü olarakAkademik çalışmalarına devam eden Yahşi, 2019-2020 Güz döneminde Demokrasi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde Kariyer Planlama ve Geliştirme, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde Eğitim Yönetimi lisans dersleri vermiştir. Demokrasi Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından rehber öğretmenler ile birlikte yürütülen Danışmem projesi ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği “Danışmem” Eğitimde Çevrimiçi Rehberlik ve Danışmanlık” başlıklı bildirisiyle katılmıştır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi’nde “İlkokul Öğrencilerinin Yiyecek ve Mutfak Sanatlarına Yönelik Algıları: İzmir İl Örneği” başlıklı bildirisi ile katılmıştır. Unesco Göç Kürsüsü, Yaşar Üniversitesi ve Kızılay ortaklığı ile gerçekleştirilen “Göçmenlere Yönelik Kapsayıcı Yaklaşımlar ve Sosyal İçerme ve Çeşitlilik” panelinde “Eğitimde Kapsayıcı Yaklaşımlar” konulu çalışmasıyla yer almıştır. Aynı zamanda Yaşar Üniversitesi iş birliği ile Unesco Uluslararası Göç Kürsüsü’nde görev yapmaktadır

Kaynak: kamaujans.com

Editör: Admin Admin