Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Yönetici Atama Duyurusu:

İlgi   :05/02/2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı     Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliği

                                                  

İlgi yönetmeliğin 39. Maddesi doğrultusunda, norm kadro fazlası yöneticilerin (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) yer değiştirme suretiyle görevlendirmeleri yapılacaktır. Ekli münhal bulunan listede eğitim kurumlarına müracaatta bulunanların başvuruları 31 Mart 2023-05 Nisan 2023 tarihleri arasında ekte gönderilen başvuru formunda en fazla 20 (yirmi) tercih yaparak eksiksiz bir şekilde başvuru formunun imzalı ve onaylı çıktısı ile birlikte, ayrıca başvuru formunun excel formatında DYS modülü üzerinden müdürlüğümüz yönetici atama bölümüne gönderilmesi gerekmektedir.

Yöneticiliği münhal bulunan okul/kurum listeleri ve başvuru formu ekte gönderilmiş olup, norm kadro fazlası yöneticilere duyurunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Müdür Listesi için TIKLAYINIZ.

Müdür Baş Yardımcısı için TIKLAYINIZ.

Müdür Yardımcısı için TIKLAYINIZ.

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.

Editör: Admin Admin