Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklama:

Eğitim-Bir-Sen olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, mazeretlerine dayalı yer değişikliği başvurusunda bulunmasına rağmen yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin mazeretlerinin bulunduğu il veya ilçe emrine atamalarının yapılması, bunun mümkün olmaması hâlinde eğitim kurumlarının ihtiyacı çerçevesinde öğretmenlerin istek, mazeret ve coğrafi mesafe etkenleri de dikkate alınarak il içinde yer değişikliği işlemlerinin valiliklerce gerçekleştirilmesi konusunda yetki devri yapılması, mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinin iller arası ve il içi olarak ayrı ayrı yapılması ve il içi yer değişikliğinde sıra uygulamasına geri dönülmesi konusunda ilgili yönetmelikte gereken düzenlemenin yapılması talebinde bulunduk.

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yaz tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme sonuçları açıklanmıştır. Akabinde görülen lüzum üzerine 22.08.2023 tarihinde ikinci defa Öğretmenlerin İl İçi ve İller Arası Yer Değişikliği Duyurusu’na çıkılmıştır. Buna göre çok sayıda talebin karşılandığı görülmekle birlikte norm kadro gereklilikleri başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yine de talepleri karşılanmayan ve bu nedenle mağdur duruma düşecek çok sayıda öğretmen olduğu görülmektedir.

Bakanlık personel politikasının en büyük sorun alanının, yer değişikliği taleplerinin adil, eşit, hukuka ve hakkaniyete uygun sonuçlar üretecek şekilde karşılanamaması olduğu görülmektedir. Bu kapsamda il/ilçe emri uygulaması hayata geçirilmeli, bu mümkün değilse ihtiyaç oluşması hâlinde mazeret ve coğrafi mesafe de dikkate alınarak il içinde yer değişikliği işlemlerinin valiliklerce gerçekleştirilmesi konusunda yetki devri düşünülmelidir.

Sonuç olarak, daha önceki tarihlerde mazeret nedeniyle yer değişikliği talepleri karşılanamayanların, bakanlıkça il ya da ilçe emri uygulanmak suretiyle doğacak mağduriyetlerinin önüne geçilmiştir. Bu durum, bu yıl da aynı uygulamanın yapılması yönünde haklı bir beklenti oluşturmuştur. Geçmiş yıllardaki tecrübe, uygulamanın eğitim-öğretime olumsuz bir etkisinin olmayacağını ortaya koymaktadır.

Bu nedenle, Millî Eğitim Bakanlığı; mazeretlerine dayalı yer değişikliği başvurusunda bulunmasına rağmen yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin mazeretlerinin bulunduğu il veya ilçe emrine atamalarının yapılması, bunun mümkün olmaması hâlinde eğitim kurumlarının ihtiyacı çerçevesinde öğretmenlerin istek, mazeret ve coğrafi mesafe etkenleri de dikkate alınarak il içinde yer değişikliği işlemlerinin valiliklerce gerçekleştirilmesi konusunda yetki devri yapılması, mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinin iller arası ve il içi olarak ayrı ayrı yapılması ve il içi yer değişikliğinde sıra uygulamasına geri dönülmesi konusunda ilgili yönetmelikte değişikliğe gitmeli, gereken düzenlemeleri bir an önce yapmalıdır.

Editör: Admin0 Admin0