CHP Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Ünvanlarının Kaldırılması İçin Kanun Teklifi Verdi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, öğretmenlik mesleğinin basamaklandırılmasına son verilmesini ve öğretmenlerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik kanun teklifi verdi.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Devlet Memurları Kanunu ile Öğretmenlik Meslek Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

Yıldırım Kaya, kanunun gerekçesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Kanun teklifimiz ile öğretmenlik mesleğini basamaklandıran uygulamaya son verilmektedir. Tüm öğretmenlerimizin derece/kademesine göre maaşlarında iyileştirme yapılmaktadır. 7 ila 9 uncu dereceden aylık alanların gelirlerinde bin 901 lira, 4 ila 6 ncı dereceden aylık alanların gelirlerinde 3 bin 169 lira, 1 ila 3 üncü dereceden aylık alanların gelirlerinde 4 bin 437 lira artış sağlanmış olacaktır.”
TAZMİNAT VE KADEME DÜZENLEMESİ
Kanun teklifinde şu maddeler yer aldı:

MADDE 1- 14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II – Tazminatlar” kısmının “B – Eğitim, Öğretim Tazminatı” bölümünün 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;

a) 1 ila 3 üncü dereceden aylık alanlar için % 140’ına,

b) 4 ila 6 ncı dereceden aylık alanlar için % 100’üne,

c) 7 ila 9 uncu dereceden aylık alanlar için % 60’ına”

MADDE 2- 3/2/2022 tarih ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik ve öğretmenlik olarak sınıflandırılır.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımını tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanunu Cumhurbaşkanı yürütür.

📌Türkiyenin En Büyük UZMAN ÖĞRETMEN ve BAŞÖĞRETMEN paylaşım grubuna katılın! https://t.me/uzmanogretmenlik

📌Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik Sınavı Soru Çözüm grubuna katılın! https://t.me/uzmanogretmenliksorucozum

Editör: Admin Admin