AES: 10 SORUDA 2023 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI ÖĞRETMEN ATAMALARI

SORU 1: İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeye kimler başvurabilir?

CEVAP 11. Adaylığı kaldırılmış olanlar,  

2. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olanlar,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olanlar,

 4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olanlar, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

SORU 2: Başvuru için okula gitme mecburiyeti var mıdır?

CEVAP 2 : İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formları onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır. 

SORU 3: Zorunlu hizmete tabi öğretmenler için 3 yıl şartı var mıdır?

CEVAP 3: Hayır yoktur. 

 1. Görev yaptıkları eğitim kurumuna zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmekte iken 18 Haziran 2023 tarihli ve 32225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulanlar,

 2. Halen görev yaptıkları kurumlarda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler,

Bu maddeden sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmen yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi halinde, bu durumda bulunan öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” başlıklı bölümünün 3’üncü maddesinde yer alan 30 Eylül 2023 itibarıyla bir yıllık çalışma süresi ile 4’üncü maddesinde yer alan dört yıllık çalışma süreleri aranmayacaktır.

3. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler,

4. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

SORU   4: Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler nelerdir ?

CEVAP 4: 1. Kadronun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirilen süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler,

2. Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

3. Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,

4. Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sebebiyle mazerete bağlı olarak görev yeri değiştirilen öğretmenlerden hizmetin gereği tekrar eski görev yerlerine ataması gerçekleştirilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

5. Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni alanlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

SORU 5: Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler başvuru yapabilecek midir?

CEVAP 5: Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır. Ancak kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir

SORU 6: Yöneticilik görevinden ayrılmak isteyen idareciler başvuru yapabilecek midir?

CEVAP 6:  İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler başvuru yapabileceklerdir.

SORU 7: Başvuru yaptıktan sonra iptal talebinde bulunulabilir mi?

CEVAP 7: İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında boş norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.

SORU 8: Yer değiştirmesi yapılan öğretmen, tekrar aynı ilçeye dönebilir mi?

CEVAP 8:  Bu duyuru kapsamında il içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama döneminde;

a) Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

 b) İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazerete bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

SORU 9: Atamalarda kaç okul tercihi yapılacaktır, atanmaya dair hizmet puanı tarihi hangi tarihtir, atamalar nasıl yapılacaktır?

CEVAP 9: Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

SORU 10: Atama takvimi hangi tarihler arasında işleyecektir?

CEVAP 10: 

·       Başvuruların Alınması Başlangıç: 13 Temmuz 2023 Bitiş: 17 Temmuz 2023 (Saat 16.00)

·       Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı :20 Temmuz 2023

·       İnha Listelerinin İlgili Valiliklerce Sisteme Girilerek Atama Kararnamelerinin Oluşturulması : 20-21 Temmuz 2023

·       Görevden Ayrılma İşlemleri 21 Temmuz 2023 itibarıyla

Anadolu Eğitim Sendikası

-------------------------

Öğretmenlerin il içi kontenjan listelerini aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz...

Öğretmenlerin içi yer değiştirme ihtiyaç listeleri haberi için TIKLAYINIZ

Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Telegram Grubuna Katılmak için TIKLAYINIZ 

Türkiye’nin en büyük öğretmen telegram kanalınıza davetlisiniz: https://t.me/ogretmengundemi

Paylaşıma açık uzman öğretmenlik grubumuzda öğretmenin gündemini birlikte değerlendirebiliriz:
https://t.me/uzmanogretmenlik

Ayrıca sınav görevi kanalımıza görevleri yakından takip edebilirsiniz:  https://t.me/sinavgorevi

Editör: Admin Admin