Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, sandık kurulu başkanları, oy kullanacak yerlerdeki bina sorumluları ile seyyar sandık kurulu başkanlarını kısa mesajlarla bilgilendirecek.

YSK tarafından, sandık kurulunda görev alacak başkan ve üyelere, bugün ve oy verme günü, aralıklarla bilgilendirme mesajları atılacak.

Sandık kurulu başkanlarına bugün ve yarın 24, seyyar sandık kurulu başkanlarına bugün ve yarın 18, bina sorumlularına ise yarın ve seçim günü 5 kısa mesaj gönderilecek.

YSK'nın sandık kurulu başkanlarına göndereceği kısa mesajlara göre, sandık kurulları başkanları, YSK'dan gelecek SMS'lerin doğruluğunu www.ysk.gov.tr adresinden kontrol edebilecek.

Sandık kurulu başkanları, gelen tüm bilgilendirme mesajlarını sandık kurulu üyeleri ile paylaşacak.

Oy torbasında bulunan birleşik oy pusulaları ve oy zarfları, seçim günü sandık kurulunun huzurunda açılacak ve sayılacak.

Seçim günü, sandık kurulu, en geç saat 07.00'de, görevlendirilen sandık alanında toplanacak.

Sandık kurulu başkanları, oy zarfı ile birleşik oy pusulalarını sayacak, oy pusulalarının arka yüzünü ve oy zarflarının ön yüzünü sandık kurulu mührü ile mühürleyecek.

Sandık kurulu başkanı, sandık başına gelen seçmenin önce sandık seçmen listesinden ismini bularak, imza hanesinin boş olduğunu tespit edip T.C. kimlik numarasını taşıyan, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı, kimliğini tereddütsüz ortaya koyan, resimli ve resmi belgelerden biri ile oyunu kullandıracak, seçmenin daha sonra Sandık Seçmen Listesi'ne imzasını atmasını sağlayacak.

Başkanlar, seçmene cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi görüntü kaydedici cihazlarla oy kabinine girmesinin yasak olduğunu, varsa bunların iade edilmek üzere masa üzerine bırakılması gerektiğini söyleyecek. İsteyen görme engelli seçmenler, yanında getirdiği "Oy Pusulası Şablonu" aracılığıyla oylarını kullanabilecek.

Görme engelli seçmenlere şablon ile oy kullanabilecekleri hatırlatılacak.

Sandığa gelen seçmenler, başkan tarafından sıra ile alınacak. 75 yaş ve üstü, hamileler, hastalar ve engelli seçmenler bekletilmeden oylarını verecek.

Sandıklar, saat 17.00'den önce açılmayacak. Oyların sayımında önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Sandık kurulu başkanları tarafından, sayım döküm işlemine başlanmadan önce, sayım döküm cetvelinin boş ve yazısız olduğu, hazırda bulunanlara gösterilecek.

Milletvekili Genel Seçimi Sandık Sonuç Tutanağında, "ittifak ortak oyları" bölümüne sadece ittifakın aldığı ortak oy yazılacak.

Sandık sonuç tutanakları, sandık kurulu üyelerince imzalanıp bir örneği sandık çevresine asılacak. Talep eden siyasi partiler ve müşahitlere imza karşılığı verilecek.

Oyların sayım ve döküm işlemi tamamlandıktan sonra sandık alanında seçim ile ilgili evrak bırakılmayacak, oy torbası, sandık kurulu başkanı ve siyasi partili üyeler arasından ad çekme ile belirlenecek en az iki üye ile birlikte ilçe seçim kuruluna en kısa sürede teslim edilecek.

Sayım döküm işlemlerinin yapıldığı odanın kapısı açık tutulacak ve sayım dökümü izleme hakkı olanlara işlemleri izlemeleri için gerekli kolaylık gösterilecek.

- Seyyar sandık başkanlarına uyarılar

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin ayağına bu seçimde de sandık götürülecek.

Seyyar sandık kurullarının başkanları için de 18 uyarı mesajı bulunuyor.

Buna göre, seçim günü seyyar sandık kurulu başkan ve üyeleri saat 06.00'da ilçe seçim kurulu başkanlığında hazır bulunacak.

Başkanlar, seçmenlerin adreslerine göre bir güzergah belirleyecek. Seyyar sandık kurulu başkanı, adreste seçmenin bulunmaması veya makul sürede kapının açılmaması durumunda, bu hususu sandık seçmen listesine şerh düşecek ve aynı zamanda tutanak defterine işleyerek imza altına alacak. Bu durumda o seçmenin adresine tekrar gidilmeyecek.

Seyyar sandık seçmen listesinde kaydı olmayanların oy kullanmalarına izin verilmeyecek. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde, seyyar sandık seçmen listesinde yer almasına rağmen adresine gidilemeyen seçmenler varsa bu seçmenlerin adreslerine gidilerek oy vermeleri sağlanacak.

Sandıklar, açılış saatinde ilişkilendirildiği sandıkla beraber açılacak. Seyyar sandık kurulu, saat 17.00'den önce oy verme işlemini tamamlamış ise saat 17.00'ye kadar ilişkilendirildiği sandıkta bekleyecek.

Seyyar sandık kurulu ile ilişkilendirilen sandık kurulu, seyyar sandık kurulu gelmeden ve uygunluk teslim tutanağı ile seyyar sandık kuruluna ait geçerli ve geçersiz zarflar teslim alınmadan kendi sandığını açamayacak.

- Bina sorumlularına mesajlar

YSK tarafından, bina sorumlularına ise "Oy verme günü, oy vermenin başlama saatinde görev yerine gelmeyen sandık kurulu başkanlarını derhal ilçe seçim kuruluna bildiriniz.", " Sayım ve döküm işleri biter bitmez sandık kurullarının ulaşımını sağlamak için ilçe seçim kuruluna haber veriniz.", "Sandık kurulu binadan ayrıldıktan sonra sandık çevresini kontrol ediniz. Unutulan seçim malzemelerini ilçe seçim kuruluna teslim ediniz." şeklinde SMS'ler atılacak.

Editör: Admin0 Admin0