YÖK 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretime ilişkin soru ve cevapları yayımladı. 2022-2023 ikinci dönemde Bahar yarıyılı ne zaman başlayacak? 2022-2023 bahar yarıyılında eğitim ve öğretim nasıl yürütülecek? Uzaktan eğitim tüm bahar yarıyılında uygulanacak mı? Derslerin teorik ve uygulama kısımları yüz yüze yapılabilir mi? Uygulamalı eğitimler hangi programları kapsamaktadır ve bunlar nasıl verilecektir? Mezun durumuna gelmiş ve stajı yarım kalmış kişiler stajlarını nasıl tamamlayacaklar? Deprem bölgesindeki bir kısım üniversiteler neden diğer üniversiteler ile eşleştirildi? Deprem bölgesindeki bazı üniversiteler neden eşleştirilmedi? Özel öğrencilik ne fayda sağlar? Hangi öğrenciler özel öğrencilik statüsünden faydalanabilir? Özel öğrencilik statüsü için ne zaman ve nereye başvurulmalıdır? Özel öğrencilik için öğrenim ücreti ödenecek mi? 2022-2023 bahar yarıyılında kayıt dondurma hakkından kimler faydalanabilir? Deprem nedeniyle sınava katılmamış öğrencilerin durumu ne olacak? Depremden etkilenen bölgeler hangileri? sorularının cevabı verildi.

İşte YÖK tarafından yayımlanan üniversitelerde eğitim ve öğretime ilişkin soru ve cevaplar;

1) Bahar Yarıyılı ne zaman başlayacak?
2022-2023 Bahar Yarıyılının, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecektir. Öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmelidir.

2) 2022- 2023 Bahar Yarıyılında eğitim ve öğretim nasıl yürütülecektir?
Eğitim ve öğretim uzaktan öğretim (online) yöntemi ile yürütülecektir.

3) Uzaktan Öğretim tüm Bahar Yarıyılında mı uygulanacak?
Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir.

4) Derslerin teorik ve uygulamalı kısımları yüz yüze yapılabilir mi?
Bilindiği üzere yükseköğretim sistemimizde bazı dersler teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha vb.) diye kendi içinde iki kısımdan ibarettir; teori ve uygulamanın toplamı dersin toplam kredisini oluşturur. Bu şekildeki derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.

5) Uygulamalı eğitimler hangi programları kapsamaktadır ve bunlar nasıl verilecektir?
Uygulamalı eğitimler;
a. Tıp Fakültesi'nin 4, 5. ve 6. Sınıf öğrencilerini,
b. Diş Hekimliği Fakültesi'nin 4 ve 5. Sınıf öğrencilerini,
c. Veterinerlik Fakültesi'nin 5. Sınıf öğrencilerini,
d. (7+1) programı uygulayan Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin (+1) dönemdeki öğrencileri,
e. Hemşirelik, Ebelik, Denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),
f. (6+2) veya (7+1) programı uygulayan Spor Bilimlerinin (+1) veya (+2) dönemdeki öğrencileri,
g. (3+1) veya (2+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri, Meslek Yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),
h. Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencilerini,

kapsamaktadır ve bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edinebilecektir.

6) Mezun durumuna gelmiş ve stajı eksik kalmış öğrenciler stajlarını nasıl tamamlayacaklar?
Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencileri, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 13) ilgili işyerlerinde yüz yüze yerine getireceklerdir.

7) Deprem bölgesindeki bir kısım üniversiteler neden diğer üniversiteler ile eşleştirildi?

Depremden etkilenen illerdeki bir kısım üniversitelerimiz, diğer illerimizdeki üniversitelerimiz ile eşleştirilmiştir. İlgili üniversitelerin rektörleri ile de görüşülerek yapılmış olan bu eşleştirme söz konusu üniversitelerin kendi aralarında akademik ve idari görevlendirme yapabilmeleri ve bilişim alanında iş birliği yapabilmeleri için gerçekleştirilmiştir.

8) Deprem bölgesindeki bazı üniversiteler neden eşleştirilmedi?
Deprem bölgesindeki üniversitelerin mevcut durumu yerinde değerlendirilerek ve üniversitelerin rektörleri ile de görüşülmek suretiyle öğrencilerin eğitim ve öğretim imkanlarını güçlendirmek amacıyla eşleştirme yapıldı. Eğitim ve öğretim hizmetini yürütmesine engel bir durumu olmayan üniversitelerle ilgili herhangi bir eşleştirme yapılmadı.

9) Özel öğrencilik ne fayda sağlar?

Özel öğrencilik statüsü bir öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden farklı bir üniversitedeki eş değer diploma programından ders alabilmesine ve başarılı olduğu derslerin kredisini saydırabilmesine imkan verir.

10) Yükseköğretim Kurulunun 17.02.2023 tarihli kararlarına göre hangi öğrenciler özel öğrencilik statüsünden faydalanabilir?
Aşağıda (a) ve (b) şıkkındaki iki şartı birlikte sağlayan öğrenciler özel öğrencilik statüsünden yararlanabilir:
a. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak.
b. "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" kapsamındaki programlarda (5. Maddede belirtilen öğrenciler) kayıtlı öğrenci olmak.

11) Özel öğrencilik statüsü için nereye ve ne zaman başvuruda bulunulmalıdır?
Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler, özel öğrencisi olmak istedikleri üniversiteye başvuracaklardır. Özel öğrencilik başvurusunun, başvuruda bulunulacak üniversitenin Bahar Yarıyılı eğitim ve öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle özel öğrenci statüsüne başvuracak öğrencilerin ilgili üniversitenin Bahar Yarıyılı açılış tarihini yakından takip etmelerinde yarar görülmektedir.

12) Özel öğrencilik statüsü için nasıl başvuru yapılır?
Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenci hazırlayacağı başvuru dilekçesi ile özel öğrenci olmak istediği üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığına başvurur. Dilekçesine YÖK e-transkript üzerinden aldığı öğrencilik belgesini de ekler. Başvuru yapılan üniversite 10. soruda açıklanan şartları sağlayan öğrenciyi ilgili programa ve sınıfa kaydeder. Dönem sonunda öğrencinin esas kayıtlı olduğu kendi üniversitesi, başkaca bir işleme gerek olmaksızın öğrencinin başarı durumunu YÖK e-transkript üzerinden kabul eder.

13) Öğrenciler başvuruları kabul edildikten sonra ne yapmalıdır? Özel öğrencilik için öğrenim ücreti ödenecek mi?
Özel öğrenci statüsü kazanan öğrenci kendi üniversitesinin öğrenci işleri daire başkanlığına özel öğrencilik statüsü kazandığını yazılı olarak bildirmelidir. Özel öğrencilik için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.

14) 2022-2023 Bahar Yarıyılında kayıt dondurma hakkından kimler faydalanabilir?
Talep eden her üniversite öğrencisi Bahar Yarıyılında kayıt dondurabilecektir. Kayıtlı olduğu üniversitenin Bahar Yarıyılının başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içinde dileyen öğrenci kayıt dondurma başvurusunda bulunabilecektir. Öğrencinin kayıt dondurduğu dönem azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır. Mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma tarihlerinde başvuru yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde talepleri üniversitelerince yeniden değerlendirilecektir.

15) Deprem nedeniyle sınavlara katılamamış öğrencilerin durumu ne olacak?
6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 Güz Yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına ait sınavlar için yükseköğretim kurumları yeni bir tarih belirleyerek telafi sınavları yapacaklardır.

16) Depremden etkilenen iller hangileridir?
Depremden etkilenen İller: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ile Sivas ilinin Gürün ilçesidir.

Oluşabilecek yeni ihtiyaçlara göre paydaşlarımızla birlikte çözüm yolları üretmeye devam edeceğiz.

Editör: Admin0 Admin0