MEB, Okulların Hizmet Alanı ve Hizmet Puanlarını Güncelledi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 yılı Şubat ayı tebliğler dergisinde okulların güncellenmiş son hizmet alanı/bölgesi ve hizmet puanı listesini yayımladı.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : E-68898891-903.02.01-68482367 16.01.2023

Konu : Hizmet Alanları

BAKANLIK MAKAMINA

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, eğitim-öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının ve benzeri nedenlerle hizmet alanının değişmesi uygun görülen eğitim kurumlarının Valiliklerce elektronik ortamda yapılan tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda hizmet alanları yeniden belirlenmiştir.

Tebliğler Dergisinde de yayımlanmak üzere; hizmet bölgesi, hizmet alanı, hizmet puanı ve yerleşim yeri değiştirilen eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının ekli listede belirtildiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği eki Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer alması hususunu;

Olurlarınıza arz ederim.

Fehmi Rasim ÇELİK

Genel Müdür

Ek: Liste

OLUR.

Mahmut ÖZER

Bakan

OKULLARIN GÜNCELLENMİŞ HİZMET ALANI/PUANI İL, İLÇE VE OKUL TÜRÜNE GÖRE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Admin0 Admin0