Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe dair tüm detayları kamuoyu ile paylaştı. Daha önce duyurulan ve Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinde yer verilen uzman öğretmenlik için 10 yıllık şart, başöğretmenlik için 10 yıllık uzman öğretmenlik şartı ve yazılı sınavdan 70 puan alma zorunlulukları dışında yeni bir şart daha getirildi.

 Bakanlığın yayınladığı Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosu'nda 3 ana başlık yer aldı:

1- Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları(23 madde)

2- Yönetime Katılım(11 madde)

3- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları(14 madde)

Uzman Öğretmen-Baş Öğretmen Telegram Kanalımıza Katılmak İçin TIKLAYINIZ

 Uzman öğretmen veya başöğretmen olabilmek için bu 3 başlıktan en az ikisinde yer alan bir durumu sağlamış veya çalışmayı tamamlamış olma şartı getirildi. Bu 3 başlıktan en az ikisinden bir maddeyi tamamlamayanlar diğer şartları sağlasalar bile uzman veya başöğretmenlikte başarılı sayılamayacaklardır.

Sınav Takvimine ulaşmak için tıklayınız.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları Ve Eğitim Programına İlişkin Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.

Yönerge Ek-1'e ulaşmak için tıklayınız.

Yönerge Ek-2'ye ulaşmak için tıklayınız. (TABLONUN TAMAMI ulaşabilrisiniz)

Yönerge Ek-3'e ulaşmak için tıklayınız.

EĞİTİM ÖĞRETİM VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

1- Destek eğitim odasında fiilen ders okutmuş olmak.

2- Evde veya hastanede eğitim hizmetleri kapsamında fiilen ders
okutmuş olmak.

3- İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen
ders okutmuş olmak.

4- Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında fiilen
ders okutmuş olmak.

5- Özel okullarda görev yapan öğretmenler bakımından takviye
kurslarında fiilen ders okutmuş olmak.

6- Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler
bakımından yaygın eğitim kursları kapsamında fiilen ders okutmuş
olmak.

7- Ders dışı eğitim çalışmalarında öğretmen olarak fiilen görev
yapmış olmak.

8- Okulca/kurumca yapılacak görevlendirme kapsamında tercih
danışmanlığı yapmış olmak.

9- Çocuk kulüpleri çalışmasında görev almış olmak.
10- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği kapsamında; gezi, öğrenci kulübü, yarışmalar ve
toplum hizmeti çalışmasına katılmış olmak.

11- Pansiyonlu eğitim kurumlarında en az bir dönem belleticilik
görevi yapmış olmak veya yatılı özel eğitim okullarında grup
gözetimi ve eğitimi görevini fiilen yürütmüş olmak.

12- İlçe ya da il düzeyinde; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal,
sportif, yetenek ve beceri alanlarında yapılan etkinliklere
öğrenci/kursiyer hazırlamış olmak.

13- Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde, danışman öğretmen
olarak görev almış olmak.

14- Hayat boyu öğrenmeye katılım oranının artırılması ve
farkındalığın oluşturulması için yapılan faaliyetlerde görev almış
olmak.

15- Açık öğretim öğrencilerine eğitim ve öğretim faaliyetleri ile
ilgili rehberlik yapmış olmak.

16- Okuma-yazma oranının artırılması çalışmalarında bulunmuş
olmak.

17- İHL meslek dersleri öğretmenleri için öğrencilerin mesleki
uygulama programı çalışmaları kapsamında fiilen rehberlik
yapmış olmak.

18- Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan
öğretmenlerin, özel eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetleri kapsamında, sorumluluk bölgelerinde bulunan
okullarda fiilen müşavirlik hizmeti sunmuş olmak.

19- Tam gün tam yıl eğitim kapsamında görev yapmış olmak.
20- Yabancı uyruklu çocuklar ile dezavantajlı çocukların eğitime
katılmalarına yönelik çalışma yapmış olmak.

21- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik erken çocukluk
dönemi eğitim hizmetlerinde, tamamlayıcı eğitim faaliyetlerinde
veya grup eğitimine hazırlık uygulamalarından herhangi birinde
fiilen görev almış olmak.

22- Okulda/kurumda planlanmış veli eğitimlerinde görev almış
olmak.

23- İl/ilçe düzeyinde özel eğitim ihtiyacı olan bireyler veya
ailelerine yönelik sosyal kabul ve farkındalık kazandırılması
amacıyla çalışmalar yürütmek (Kurs/seminer/toplantı vb.)

Uzman Öğretmen-Baş Öğretmen Telegram Kanalımıza Katılmak İçin TIKLAYINIZ

YÖNETİME KATILIM

1- Yöneticilik görevinde bulunmuş olmak.

2- Alan/bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliği yapmış olmak.

3- Birim/bölüm başkanlığı yapmış olmak.

4- Okul/kurum zümre başkanlığı /koordinatör rehber öğretmen/ psikolojik danışman olarak görev yapmış olmak.

5- İlgili mevzuatına göre oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almış olmak.

6- Okul/kurum düzeyinde eylem/gelişim planı veya stratejik planlama vb. çalışmaların hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev almış olmak.

7- Okulun/kurumun geliştirilmesine yönelik kurul, komisyon, ekip vb. iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarda görev almış olmak.

8- Bakanlık/valilik/kaymakamlık veya il millî eğitim/ilçe millî eğitim müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarda görev almış olmak.

9- Merkezî/mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim yöneticisi olarak görev yapmış olmak.

10- Bakanlığın e-Sınav uygulamalarında e-Sınav merkez görevlisi olarak görev almış olmak. 11- BEP Geliştirme Biriminde fiilen görev yapmış olmak.

Uzman Öğretmen-Baş Öğretmen Telegram Kanalımıza Katılmak İçin TIKLAYINIZ

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

1- Yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

2- İlçe, il, ulusal ya da uluslararası düzeyde yürütülen projelerde görev
almış olmak.

3- Ulusal ya da uluslararası kongrelerin düzenleme kurullarında görev
almış olmak.

4- Sanat, spor veya mesleki alanda yeni bir beceri ya da yeterlik
kazandığını gösterir belge, sertifika ya da lisans sahibi olmak.

5- Bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, yetenek veya beceri
alanlarında il, bölge, ulusal veya uluslararası düzeyde düzenlenen
yarışmalarda derece yapmış olmak ya da sergilenmeye değer çalışması
bulunmak.

6- Araştırma ve geliştirme alanına yönelik; kurul, komisyon, ekip ve iş
birliği çalışmalarında görev almış olmak.

7- YDS veya eşdeğerliğe sahip bir sınavdan D (60) düzeyi ve üzerinde
puan almış olmak.

8- ISBN sistemine girmiş kitap künyesinde ismi yer almış olmak.

9- Ders kitabı/eğitim aracı/eğitim materyali hazırlama ve yazma veya
inceleme sürecinde görev almış olmak.

10- Okulda/kurumda çıkarılan dergi, gazete, duvar gazetesi, kitap, yıllık
ve benzeri yayınların hazırlanmasında danışman/koordinatör/editör
olarak görev yapmış olmak.

11- Okullarda/kurumlarda döner sermaye kapsamında üretim sürecinde
görev almış olmak.

12-Okul veya kurumlarda Millî Eğitim Bakanlığı Belgelendirme
Hizmetleri Yönergesi kapsamında yürütülen çalışmalarda görev almış
olmak.

13- Ulusal veya uluslararası izleme ve değerlendirme çalışmalarında
görev yapmış olmak.

14- Bakanlık bilişim projelerinin geliştirilmesinde görev almış olmak.

kaynak: ogretmenmeb.com

Editör: TE Bilişim