Uzman  Öğretmenlik - Başöğretmenlik Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak ?

Kılavuza göre sınav giriş belgeleri 14 Kasım 2022 tarihinde yayınlanacak.

Yayınlanan kılavuza göre Uzman Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da 81 il sınav merkezinde yapılacaktır.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar 01 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

Kılavuzu indirmek için TIKLAYINIZ

📌 Türkiyenin En Büyük UZMAN ÖĞRETMEN ve BAŞÖĞRETMEN paylaşım grubuna katılın! https://t.me/uzmanogretmenlik

📌Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik Sınavı Soru Çözüm grubuna katılın! https://t.me/uzmanogretmenliksorucozum

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 150 dakika olarak uygulanacaktır.

6. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

b. Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

c. Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

ç. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

d. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

e. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.

Editör: Admin Admin