Uzman Öğretmen ve Başöğretmen EK ÖDEME MİKTARLARI! BUGÜN YAYINLANAN EK ÖDEME YAZISINA GÖRE

Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olacak?

Uzman öğretmenlikte;
1-2. Dereceler 1901,55 TL
iğer derecedekiler 1584,62 TL

Başöğretmenlikte;
1-2. Dereceler 3803,10 TL
Diğer derecedekiler 3169,24 TL Olarak ödenecek.
Bu tutarlara memur maaşlarına yapılacak zam (maaş katsayılarındaki artış) oranı ayrıca eklenecek. (Kaynak: memurlar.net)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6617

Ekli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aym Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Aralık 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2023 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2023 yılında da devam olunur.

MADDE 2- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (I) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan "20" ve "15" ibareleri sırasıyla "60" ve "50" şeklinde, (c) bendinde yer alan "40" ve "30" ibareleri sırasıyla "120" ve "100" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 2 nci maddesi 15/1/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2023 tarihinde,

Öğretmenlere 3 Oturum Yeni Sınav Görevi! Güncel Salon Başkanı Gözetmen Ücretleri TIKLA-BAŞVUR Öğretmenlere 3 Oturum Yeni Sınav Görevi! Güncel Salon Başkanı Gözetmen Ücretleri TIKLA-BAŞVUR

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.