Türk Eğitim Sen'den DYK konusunda önemli açıklama

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre hazırlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-kılavuzu içeriğine ilişkin tespit ve önerilerde bulundu.

Buna göre; sınıf seviyelerine göre kurs açılacak derslerin içerisinde Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi derslerine yer verilmesi gerektiğini, ancak MEB’in yaptığı bu düzenlemede bir değişikliğin olmadığını ifade eden sendikamız, çocuklarımızın ruhen ve bedenen gelişimine büyük katkısı olan bu derslerin DYK kapsamına alınmasını istedi.

DYK’da görev alacak öğretmenlerin seçimi konusunda daha önceden öğrencilerin tercihi de dikkate alınırken, şimdi komisyon tarafından yapılacağı hükmü getirildiğine dikkat çeken sendikamız, komisyonların teşkili ve öğretmenlerin hangi kriterlere göre belirleneceğinin muallakta bırakıldığına dikkat çekerek, bu komisyonlarda sendika temsilcilerinin de yer almasının sağlanması talep edildi.

Sendikamız ayrıca DYK kurslarında görevli yöneticilere yönetim görevi karşılığı 2 saat ders ücreti ödemesi yapılmasının yeterli ve anlamlı olmadığını ifade ederek, bu ücretin en az 6 saat olarak güncellenmesi gerektiğini bildirdi.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 15/08/2023 tarihli ve 81543304 sayılı “Makam Oluru” ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre hazırlanan DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI e-KILAVUZU içeriğine ilişkin tespitlerimiz ve önerilerimiz şu şekildedir:

  • Türk Eğitim-Sen olarak 06.06.2022 tarihinde MEB’e yazı yazarak sınıf seviyelerine göre kurs açılacak derslerin içerisinde Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi derslerine yer verilmesi gerektiğini ifade etmiştik. 20.06.2022 tarih ve 52311577 sayılı bakanlığın cevabi yazısında ise talebimize “ …….bakanlığımızca yapılan çalışmalarda tekrar değerlendirilecektir” şeklinde cevap verilmiştir. Ancak MEB’in yaptığı bu düzenlemede de bir değişikliğin olmadığı ve çocuklarımızın ruhen ve bedenen gelişimine büyük katkısı olan bu derslerin DYK kapsamına yine alınmadığı görülmüştür.

Milli Eğitim Temel Kanunu’nun Genel amaçlar başlığı altında yer alan 2. Maddesinde “Türk Milletinin bütün fertlerini “ …. “Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;” ilkesine uygunhareket etmenin yolu sadece akademik başarıyı esas alan bir kurs sistemi oluşturmak ve adeta sınav kaygısına teslim edilmiş bir nesil yetiştirmek değildir. Öğrencilerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimine sağlayacağı katkıları düşünerek, spor yapan, müzik ve resimle ilgilenen bireylerin zararlı alışkanlıklardan uzak, topluma daha faydalı bireyler olacağı hususu dikkate alınmalı ve yeniden düzenleme yapılmalıdır. Ayrıca hem Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine hem de bu bölümlerin fakültelerine hazırlık için de bu derslerin DYK kapsamına alınması gerekliliği yeniden değerlendirilmelidir.

  • DYK’da görev alacak öğretmenlerin seçimi konusunda daha önceden öğrencilerin tercihi de dikkate alınırken, şimdi komisyon tarafından yapılacağı hükmü getirilmiştir. Komisyonların teşkili ve öğretmenlerin hangi kriterlere göre belirleneceği muallak bırakılmıştır. Bu durum eğitim kurumlarının huzurunu bozabilecek keyfi uygulamalara zemin oluşturacaktır. Bu uygulamaların önüne geçebilmek için bu komisyonlarda sendika temsilcilerinin de yer alması sağlanmalıdır.
  • Kurslarda görev alacak öğretmenler arasından nöbetçi öğretmen görevlendirileceği ifade edilmektedir ama ücret ödemesinden bahsedilmemektedir. Bu şekliyle keyfi ve angarya görev söz konusu olabilecektir. DYK kurslarında nöbet görevi verilen öğretmenlerimize her nöbet için ücret ödemesi yapılmalıdır.
  • Kurslarla ilgili ölçme değerlendirme süreçlerinin takibi, öğrenci merkezli bireysel gelişim süreçlerinin izlenmesi için her 10 sınıfa 1 rehber öğretmen görevlendirmesi yapılacağı ifade edilmektedir. Bu olumlu bir değişiklik olmakla birlikte görev alacak rehber öğretmene ücret ödenmesi ile ilgili bir hüküm yoktur. Bu konu netleştirilmeli ödenecek ücret ile ilgili mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.
  • DYK kurslarında görevli yöneticilere yönetim görevi karşılığı 2 saat ders ücreti ödemesi yapılması yeterli ve anlamlı değildir. Bu ücret en az 6 saat olarak güncellenmelidir. Ayrıca kurslarda görev önceliği, talep eden öğretmenlerde olmalıdır. Talebin kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler tarafından karşılanmaması durumunda idareciler DYK’da görev alabilmelidir. Ancak kursta derse giren yönetici yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden feragat etmiş sayılmalıdır.
  • Her kurs döneminde Bakanlıkça yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik memnuniyet anketi yapılacağı ifadesi de suiistimale açık bir konudur. Bakanlığın tartışma yaratacak bu uygulamalardan kaçınması gerektiğini düşünüyoruz. Kursları denetimi ve dolayısıyla verimliliği ile ilgili süreç kılavuzun 11. Maddesinde belirlenmiştir. Dolayısıyla keyfiyete dayalı ve pedagojik açıdan amaca hizmet etmeyecek anket uygulaması işlevsel olmayacaktır. Bu uygulama kılavuzdan çıkarılmalıdır.

Türkiye’nin en büyük öğretmen telegram kanalınıza davetlisiniz: https://t.me/ogretmengundemi

Paylaşıma açık uzman öğretmenlik grubumuzda öğretmenin gündemini birlikte değerlendirebiliriz:
https://t.me/uzmanogretmenlik

Ayrıca sınav görevi kanalımıza görevleri yakından takip edebilirsiniz:  https://t.me/sinavgorevi

Editör: Admin0 Admin0