Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilgili makamlara Mesleki Çalışma Dönemi ile ilgili iki yeni yazı gönderildi. İşte gönderilen yazının detayları...

1. Yazı

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin mesleki çalışmaları 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde ilgi (a) Makam Onayı doğrultusunda uzaktan eğitim olarak yapılmıştır.

Mevcut eğitimlerden daha fazla öğretmenimizin yararlanması sağlamak amacıyla mesleki çalışma kapsamındaki eğitimlere ilgi (b) Makam Onayı ile 30 Nisan 2023 günü saat 23:59'a kadar ek süre verilmiştir.

Öğretmenlerimiz 15-30 Nisan 2023 tarihlerinde ÖBA Platformunda yer alan uzaktan eğitim faaliyetlerinden en az birini tamamlamaları durumunda Nisan 2023 mesleki çalışmalarını tamamlamış sayılacaklardır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Petek AŞKAR

Bakan a.
Bakan Yardımcısı

2. Yazı

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmaları İlgi Makam Oluru ile düzenlenmiştir.

Mevcut eğitimlerden daha fazla öğretmenlerimizin yararlanması için;

1-   15-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen mesleki çalışma kapsamındaki eğitimler için 30 Nisan 2023 günü saat 23:59'a kadar ek süre verilmesi,

2-     Öğretmenlerin 15-30 Nisan 2023 tarihinde ÖBA Platformunda yer alan uzaktan eğitim faaliyetlerinden en az birini tamamlamaları durumunda Nisan 2023 mesleki çalışmaları yapmış sayılmaları,

hususlarını Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.

Cevdet VURAL

Genel Müdür

Kaynak: kamudanhaber.com

Editör: Admin Admin