Soru 1: Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı ne zaman yapılacak?

Cevap : 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

Soru 2: Yazılı Sınav ve Eğitim Programı Duyurusu ne zaman yapılacak?

Cevap : 18 Mayıs 2022 tarihinde yapılacaktır.

Soru 3: Eğitim Programına Başvurular ne zaman alınacaktır?

Cevap : 01-10 Haziran 2022 alınacaktır.

Uzman Öğretmen-Başöğretmen Telegram Kanalımıza Katılmak İçin TIKLAYINIZ

Soru 4: Eğitim Programına kimler başvuru yapabilecektir?

Cevap : Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla (3 Ekim 2022) adaylık dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilir.

Not: 9 yıl 11 ay 29 gün olanlar başvuru yapamayacaktır..

Soru 5: Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı nasıldır?

Cevap :

uzman öğretmenlik başöğretmenlik

Soru 6: Mesleki gelişim çalışmalarında kriter nedir?

Cevap : Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların Ek-2 Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda, başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların ise Ek-3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda yer alan çalışma alanlarından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekir. Birden fazla çalışma alanında değerlendirilebilecek mesleki gelişim çalışmaları, yalnızca bir çalışma alanında değerlendirilir.

Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacak öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım ve Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları olmak üzere üç alan olarak “alan değerlendirmesi” yöntemiyle değerlendirilmektedir. Buna göre alanların her birinden bir görevin yapılması o alandaki görevin tamamlanması anlamına gelmektedir. Mesleki gelişim çalışmaları, tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde belirlenmiştir.

Buna göre uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacak öğretmenlerin, “Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosu’nda yer alan üç alandan en az ikisinden birer çalışma yapmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca; birden fazla çalışma alanında değerlendirilebilecek mesleki gelişim çalışmaları, yalnızca bir çalışma alanında değerlendirilir.

Soru 7: Mesleki gelişim çalışmaları yüz yüze mi uzaktan mı olacak?

Cevap : Eğitimler ÖBA üzerinden online olacak.

Soru 8: 10 yıllık süreye askerlik, Asker öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik dahil midir?

Uzman Öğretmen-Başöğretmen Telegram Kanalımıza Katılmak İçin TIKLAYINIZCevap : 10 yıllık sürenin hesaplanmasında;

Öğretmenlik veya uzman öğretmenlikte geçmiş sayılan süreler

MADDE 14- (1) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınır. Bu sürelere;

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,

b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler,

c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,

ç) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,

d) Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde tamamı,

e) Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri,

f) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,

g) Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreleri,

ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri,

Soru 9: Ek 2 ve Ek 3 için belge ibraz edilecek midir?

Cevap : Evet. 3 kategoriden 2 tane yeterli olup bunların ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu evraklar çalışılan okullardan temin edilebilir. Bu evrakların çoğunun olur ve diğer evrakları DYS de vardır. Buradan okul yöneticileri çıkarabilir.

Soru 10: Ek 2 ve Ek 3 için belge ibraz edemeyenler yazılı sınava girebilir mi?

Cevap : Belge ibraz edemeyenler sınava giremeyecektir.

Soru 11: Uzman Öğretmenlik sınavından muaf olabilmek için tezli yada tezsiz yüksek lisans yapmak yeterli midir?

Cevap : Tezli yada tezsiz fark etmeden yüksek lisans yapmak yeterlidir.

Soru 12: Yüksek lisansı olanlar yazılı sınavdan muaf mıdır?

Cevap : Evet yazılı sınavdan muaftır ama eğitim programındaki eğitimleri almak zorundadırlar.

Soru 12: Bu sınavlar her yıl yapılacak mı ve baraj var mı?

Cevap : Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılır. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Soru 13: Yöneticiler bu sınavlara girebilecek midir?

Cevap : Eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlardan yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemek üzere başvuruda bulunabilir.

Soru 14: Özel Okuldaki süreler 10 yıla dahil midir?

Cevap : Evet dahildir.

Soru 15: Sınavda hangi konulardan soru çıkacaktır?

Cevap uzman öğretmenlik

Soru 16: Sınava girme şartlarını taşıyıp sınava girmek istemeyenler eğitime katılmak zorunda mıdır?

Cevap : Hayır. Zorunda değildir.

Soru 17: Hali hazırda uzman öğretmen ve başöğretmen olanlar bu eğitimleri alıp belge ibraz edecek mi?

Cevap : Hayır

Soru 18: Uzman veya Başöğretmen Olarak Emekli Olmanın Emekli Maaş ve İkramiyesine Etkisi Var Mı?

Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatının %60'a ve başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatının %120'ye çıkarılması sadece fiilen görevde iken ek bir ödeme sağlamaktadır. İlgili ödeme kalemi emekli maaşına veya emekli ikramiyesine yansımamaktadır.

 MEB'de şu an görevde bulunan uzman öğretmenler ve başöğretmenler emekli olduklarında öğretmenlerle aynı emekli maaşını alacak ve aynı ikramiye kendilerine ödenecektir. Dolayısıyla öğretmen, uzman öğretmen veya başöğretmen olarak emekli olmuş olmanın emekli maaş ve ikramiyesine hiç bir katkısı yoktur.

Uzman Öğretmen-Başöğretmen Telegram Kanalımıza Katılmak İçin TIKLAYINIZ

kaynak: kamuajans.com

Editör: Admin0 Admin0