Pozitif ve Temaslı Öğretmen Sayısı

Eğitim-Sen'den yapılan açıklama:

Meb’i Aşı Ve Tüm Tedbirler İçin Harekete Geçmeye Çağırıyoruz!

Bugün yayınladığımız “Yüz Yüze Eğitimde Vaka Tablosu” ile birlikte ortaya çıkan durumun MEB tarafından ciddiyetle değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Pandeminin ülkemizde de yayılmasının üzerinden geçen bir yılı aşkın süreye rağmen iktidarın eğitim alanına yeterince ilgi göstermemesi ve alınması gereken tedbirler için harekete geçmemesi, gerçek durumun sadece bir kısmı olan mevcut tabloyu ortaya çıkarmıştır. AKP ve MEB’in eğitim emekçilerinin ve eğitim bileşenlerinin talep ve önerilerine kulaklarını tıkaması, geçen bu bir yıllık süreçte uzaktan eğitimde milyonlarca öğrencinin eğitimden kopmasına ve yanı sıra 15 Şubat’ta köy okullarında, 2 Mart’ta diğer bütün bölgelerde başlayan yüz yüze eğitimin de çok riskli bir sürece dönüşmesine yol açmıştır.

Memur-Sen'den tüm kamu görevlileri için YENİ Ek Gösterge Talebi Memur-Sen'den tüm kamu görevlileri için YENİ Ek Gösterge Talebi

tablo1tablo2tablo3

15 Şubat-5 Mart tarihlerinde 95 öğretmende görülen vaka, 5-12 Mart haftasında 141’e, 12-19 Mart haftasında 475’e, 19-26 Mart haftasında 669’a yükselmiştir. 15 Şubat-5 Mart tarihlerinde 97 öğrencide görülen vaka, 5 Mart-12Mart haftasında 269’a, 12 Mart-19 Mart haftasında 433’e, 19Mart-26Mart haftasında 1125’e yükselmiştir.15Şubat-5Mart tarihlerinde 10 hizmetli ve memurda görülen vaka, 5-12 Mart haftasında 22’ye,12-19Mart haftasında 35’e ve 19-26 Mart haftasında 43’e yükselmiştir. Eğitim emekçileri ve öğrenciler açısından her hafta ciddi oranda artan bu gidişat, hızla önlem alınmasına dair ihtiyacı ortaya koymaktadır.

Bu haftaki tablomuzda birçok çarpıcı durum söz konusudur. Okul yöneticisi ve öğretmenlerimizden 6 vefat bilgisi hepimizi derinden üzmüştür. MEB, bu can kayıplarının artmaması için sorumlulukla hareket etmek zorundadır.

Bir diğer örnek Erzincan ilimizde yaşanmıştır. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla tüm il genelinde öğretmen odaları kapatılmıştır. Bu karar, öğretmen odalarının çoğaltılmasını isteyen Eğitim Sen’in en baştan bu yana ortaya koyduğu tespit, öneri ve eleştirilerinde ne kadar haklı olduğunun da bir kanıtıdır. Bizler öğretmen odalarının çoğaltılmasını talep ederken bunu yerine getirmeyenler işin kolayına kaçarak ve yine eğitim emekçilerine zorluklar çıkararak basit yoldan kapatma kararıyla sorunu çözdüklerini düşünmektedirler.

Okullarımızda vakaların artması üzerine velilerimiz dilekçeler vererek çocuklarını göndermekten imtina etmeye başlamışlardır. Bazı il ve ilçelerimizde çok sayıda okulda 10’ar, 14’er gün aralar verilirken birçok okulumuz kapatılarak uzaktan eğitime geçilmiştir. Bütün bu gelişmeler yüz yüze eğitime hazırlığın yeterince yapılmadığını ortaya koymaktadır. MEB’in hibrit eğitim tartışmaları açıp gündem saptırmayı bir kenara bırakarak, sorumluluklarını bir an önce yerine getirmesi gerekmektedir.

MEB Bir An Önce Ek Bütçe Oluşturmalıdır

2021 yılı bütçesinde eğitime ayrılan payın genel olarak yetersiz olduğu ve bir de yüz yüze eğitime geçilebilmesi için ek bütçenin oluşturulmasının bir zorunluluk olduğu bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir eğitim için ihtiyaç duyulan kadro atamaları, seyreltilmiş sınıf uygulaması, maske ve hijyen malzemeleri konusunda sürekli ek takviyelerin yapılabilmesi, kalabalık okullarda öğretmenler odası sayısının, öğrenci ve öğretmen tuvalet sayılarının artırılması gibi düzenlemeler için mevcut bütçe yetersizdir. 2021 bütçesinde MEB’e ayrılan pay merkezi yönetim bütçesinin %10,69’udur. Bunun içinde de eğitim yatırımlarına ayrılan pay ise %7,69’dur. Bu bütçe pandemi sürecinde eğitime dair öngörüsüzlüğün ve planlamadan yoksunluğun göstergesidir.

MEB Demokratik Mekanizmalar Kurmalıdır

Pandemi sürecinde eğitim politikalarını doğru yürütebilmek için demokratik mekanizmalar oluşturmak, sendikalarla, veli dernekleriyle, öğrencilerle iletişim halinde olmak ve yapılan önerileri ciddiyetle ele alarak planlamalara dahil etmek olmazsa olmazdır. Ancak mevcut iktidarın otoriter ve anti-demokratik yaklaşımları sonucunda her karar tepeden alınmış ve ikide bir kararlar değiştirilerek eğitim süreci içinden çıkılmaz bir hale sürüklenmiştir. Aşı ve diğer tüm tedbirler alınmadan yüz yüze eğitime başlanmamasına, tedbirler alındıkça hangi kademeler de başlanması gerektiğine, yazılı sınavlara, sağlıklı ulaşımın sağlanmasına dair yapılan önerilerin hiçbiri iktidarın ve bakanlığın gündemine girmemiştir. Ortaya çıkan olumsuz tablonun bir diğer sebebi işte bu otoriter ve tek merkezci yaklaşımdır.
MEB Güven Duygusu Yaymalı Sağlıklı ve Güvenli Eğitim Ortamları Yaratmalıdır

Yüz yüze eğitimin nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi için eğitim emekçileri, öğrenciler ve veliler açısından eğitim-öğretim ortamlarının sağlıklı ve güvenli olması gerekmektedir. Bu güven duygusu onların eğitim ortamlarındaki psikolojik ve duygusal yeterlilikleri için önemlidir. Salgının giderek yükseldiği koşullarda eğitim emekçilerinin desteklenmesi gerekirken halen aşı planlamasında 2.aşamanın 7.sırasında gösterilmeleri ve bir türlü öne alınmamaları, yüz yüze eğitimle birlikte ortaya çıkan şehir içi hareketlilikte düşünüldüğünde hem eğitim emekçileri hem de tüm eğitim bileşenleri açısından çok ciddi riskler barındırmaktadır. Sendikamızın MEB’e yaptığı çağrılar, Sağlık Bakanlığına yaptığı başvurular olumlu sonuçlanmamıştır. Resmi verilere göre bugüne kadar yapılan 14 milyon 712 bin aşı içinde eğitim emekçilerine yapılan aşı şu ana kadar açıklandığı boyutuyla sadece 80 bindir. MEB bu konuda harekete geçip Sağlık Bakanlığıyla ortak bir planlama yapıp kamuoyuna duyuracağına, kendisine başvuran eğitim emekçilerine “Sağlık Bakanlığına başvurun” demektedir. Mevcut durumun bir diğer sebebi de işte bu duyarsız yaklaşımdır.

Artan Vakalara Karşı Eğitim Alanındaki Sendikaları Bir Araya Gelmeye Çağırıyoruz

Mevcut durum ilerde çok daha vahim sonuçlarla karşılaşabileceğimizi göstermektedir. MEB’in ve iktidarın bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir. Tam da bu noktada eğitim alanında örgütlü tüm sendikalara çağrımızı yineliyoruz: Eğitim ve yükseköğretim kurumlarında çalışan herkesin acilen aşılanması ve işyerlerinde alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve takip edilmesi için yapabileceklerimizi birlikte tartışmak üzere bir araya gelelim ve ortak tutum alalım.

Eğitimde Aşının Yaygınlaşmasını ve Tüm Tedbirlerin Alınmasını İstiyoruz

Eğitim Sen olarak tüm eğitim emekçilerinin, öğrencilerimizin ve velilerimizin güven duygusu içinde yüz yüze eğitime devam edebilmeleri için aşı ve diğer tüm tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi yönünde çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğimizin bilinmesini istiyoruz. Eğitim bileşenlerinin en temel hakkı olan sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı için mücadele etmeye devam edeceğiz.

yuzde1yuzde2

19 Mart – 28 Mart Vaka Tespit Tablosunu Görmek İçin Tıklayınız