YENİ DUYURU(13.06.2023) İL/İLÇE MEM VE KURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE!..

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 29.04.2023 tarihli, 75302337 sayılı ve "Afetten Etkilenen Öğrencilere Yönelik Yılsonu İş ve İşlemleri" konulu ile 24.05.2023 tarihli, 76732860 sayılı ve "Kahramanmaraş Depreminden Etkilenen Öğrenci Belirleme İşlemleri (Yılsonu) Ekranı" konulu Makam onayı yazıları ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 01.06.2023 tarihli, 77381152 sayılı ve "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu İş ve İşlemleri" konulu yazısı gereği e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde gerekli teknik alt yapı güncellemeleri tamamlanarak, sistem üzerinde aktif duruma getirilmiştir. Bu kapsamda;

Not-01: 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla velisi (anne/baba/vasi) afet bölgesindeki illerde ikamet eden ancak 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla afet bölgesi dışındaki diğer il/ilçelerdeki ilköğretim kademesindeki tüm resmî/özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yılsonu iş ve işlemleri çerçevesinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına kayıtlı oldukları okul idarelerince "e-Okul Kurum İşlemleri / Bilgi Giriş İşlemleri / Kahramanmaraş Depreminden Etkilenen Öğrenci Belirleme İşlemleri (Yılsonu)" ekranı üzerinden "Depremden Etkilenen Öğrenci" olarak belirlenerek sisteme kayıt edilmesi gerekmektedir.

Not-02: Yukarıda belirtilen ekran üzerinde "Depremden Etkilenen Öğrenci" olarak görünen ve/veya okul idarelerince "Depremden Etkilenen Öğrenci" olarak seçilerek sisteme kayıt edilen öğrenciler;

a) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında devamsızlıktan muaf sayılacaktır.
b) Afetzede öğrencilerden mevcut kayıtlı oldukları okullarda sınavlara katılmayan, projesini teslim edemeyen öğrencilerin ders hanelerine "G" yazılmayarak boş bırakılacaktır.
c) İlgili öğrencilerin herhangi bir dersten ikinci dönem puanı oluşmaması durumunda birinci dönem puanı yılsonu puanı olarak kabul edilecektir.
d) İlgili öğrencilerden ikinci dönemde herhangi bir dersten ikinci dönem puanı oluşanların, o dersten yılsonu puanı her iki dönemin ortalaması alınmak suretiyle belirlenecektir. Ancak öğrencinin bir dersten ikinci dönem puanının birinci dönem puanından düşük olması durumunda yılsonu puanının belirlenmesinde birinci dönem puanı esas alınacaktır.

Not-03: İlköğretim kurumları arasında nakil ve geçiş yapan öğrencilerin yeni okullarında uygulanan haftalık ders çizelgesine göre ortak ve seçmeli derslerinin tanımlanarak ikinci döneme ait not girişlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanması sağlanacaktır.

Not-04: Sürekli devamsız durumda olan ilkokul 1,2,3 ve 4.sınıf ile ortaokul 5,6,7 ve 8.sınıf öğrencileri için herhangi bir puan girişi yapılmayacak olup bu durumdaki öğrenciler için okul idarelerince "Sürekli Devamsız-Veli İsteği Sınıf Tekrarı" ekranı üzerinden "Sürekli Devamsız Sınıf Tekrarına Kaldı" seçeneği seçilerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacaktır.

Not-05: İlkokullarda velisinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarına kalacak olan ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri için okul idarelerince "Sürekli Devamsız-Veli İsteği Sınıf Tekrarı" ekranı üzerinden "Veli İsteği İle Sınıf Tekrarına Kaldı" seçeneği seçilerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacaktır.

Not-06: Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu kurum idarecileri tarafından e-Okul sistemine giriş yapıldıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan "e-Okul Uyarıları" bölümünde yer alan "İlköğretim - Ş.Ö.K.K Yapılmamış Öğrenci Listesi" kontrol edilerek, halen sisteme işlenmeyen Ş.Ö.K. kararlarının "ŞÖK-Sınıf Tekrarı Kararları" ekranından doğru ve eksiksiz bir şekilde işlenmesi gerekmektedir.

Editör: Admin Admin