Tüm Okul Müdürlerinin Dikkatine ! MEB'den Acele Ve Günlü Resmi Yazı

MEB Destek Hizmetler Genel Müdürlüğünün ''2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kitabı İhtiyacının Belirlenmesi'' konulu ve 23.01.2023 tarihli yazısı İl Müdürlüklerine Acil Ve Günlü olarak gönderildi.

İŞTE O ACİL VE Günlü resmi yazıya dair ayrıntılar.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul/kurumlarında okutulacak ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim aracı/öğretim materyallerinin, İlgi'de kayıtlı Yönetmelik hükümleri gereği "OCAK - 2023 / 2783" sayılı Tebliğler Dergisi'nde duyurusu yapılmıştır.

Öğretim programında değişiklik yapılan dersler ile ders kitabı bulunmayan alanlarda okutulmak üzere hazırlanarak hizmete sunulacak olan ders kitabı ve eğitim aracı/öğretim materyalleri, ileri tarihlerde yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde ayrıca duyurulacaktır.

Resmî ve özel bütün okul/kurumların 2023-2024 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyaçları, okul/kurum yöneticileri tarafından MEBBİS Kitap Seçim Modülü’ne girilecektir.

MEB'den Okul Müdürlüklerine Önemli Duyuru MEB'den Okul Müdürlüklerine Önemli Duyuru

Kitap Seçim Modülü okulların kullanımına 23 Ocak 2023 tarihinde açılacak 10 Şubat 2023 tarihinde kapatılacaktır.

Modül, kontrol ve onaylama işlemleri için 10 - 17 Şubat 2023 tarihleri arasında il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin kullanımına açık tutulacaktır.

Bu nedenle, resmî ve özel bütün okul/kurumların kitap ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak Kitap Seçim Modülü'ne girmeleri gerekmektedir.

Kitap ihtiyacının belirlenmesinde Kitap Seçim Modülü’ne girilen kitap sayıları esas alınacaktır. Resmî ve özel bütün okul/kurum müdürlükleri öğrenci ve öğretmen sayılarını dikkate alarak kitap ihtiyaçlarını belirleyecek ve belirlediği kitap sayısını Kitap Seçim Modülü’ne girecektir.

Okul/kurum müdürlüğü veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından Bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.

MEB Destek Hizmetler Genel Müdürlüğünün ''2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kitabı İhtiyacının Belirlenmesi'' konulu ve 23.01.2023 tarihli yazısı: