Taslakta yer alan Öğretmenlerin yer değişikliği başlığı ile alan Madde 18'in 2.Fıkrasında (2) Öğretmenlerin; atandıkları eğitim kurumunda en az üç eğitim öğretim yılı, aynı eğitim
kurumunda en fazla 12 eğitim öğretim yılı görev yapmaları esastır. İfadesi yer aldı.

İşte ÖMK taslağında yer alan o kısım

MADDE 18-Öğretmenlerin yer değişikliği

(1) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, her yıl yapılan atama
plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde
sonuçlandırılır.
(2) Öğretmenlerin; atandıkları eğitim kurumunda en az üç eğitim öğretim yılı, aynı eğitim
kurumunda en fazla 12 eğitim öğretim yılı görev yapmaları esastır.

Öğretmenlerin İl İçi ,İller Arası, Özür Grubu Yer Değiştirme Telegram Grubuna Katılmak için TIKLAYINIZ 
(3) Öğretmenlerin sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştirmeleri yıl
içerisinde döneme tabi olmaksızın, diğer mazeretlere bağlı yer değiştirmeleri ise yarıyıl ve/veya
yaz tatili döneminde yapılır.
(4) Öğretmenlerin mazeret durumlarına ve isteğe bağlı yer değiştirmeleri, Bakanlığın
öğretmen ihtiyacı ve öğretmenin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.
(5) Mazeret durumlarına bağlı yer değiştirme istekleri hizmet puanı yetersizliği nedeniyle
yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı
kalmak kaydıyla, talepleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar
aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il/ilçe
millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız
izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak
saklı tutulur. Ancak aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yılın sonuna kadar istedikleri
yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle
atanır.
(6) Öğretmenlerin atamaları, Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna
yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde öğretmenlerin atandıkları ildeki
görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce
belirlenir.
(7) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenler, il
içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirme talebinde bulunabilir.
Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle talepte bulundukları eğitim kurumlarına atanamayanlar ile
talepte bulunmayanların atamaları, aynı ilçe grupları içerisinde boş norm kadrosu bulunan
eğitim kurumlarına ilgili valilerce resen yapılabilir.
(8) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, mazeret durumları, hizmet
bölgeleri, hizmet alanları ve ilçe grupları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve
esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenirÖğretmenlerin İl İçi ,İller Arası, Özür Grubu Yer Değiştirme Telegram Grubuna Katılmak için TIKLAYINIZ 

Ogretmenerostasyon1

Ogretmenerostasyon1

Ogretmenerostasyon1

Ogretmenerostasyon1

Ogretmenerostasyon1

Ogretmenerostasyon1

Ogretmenerostasyon1

Ogretmenerostasyon1

Ogretmenerostasyon1

Ogretmenerostasyon1

Ogretmenerostasyon1

Ogretmenerostasyon1

MEB'den Öğretmenlere Güzel Haber! MEB'den Öğretmenlere Güzel Haber!

Ogretmenerostasyon1

Ogretmenerostasyon1

Ogretmenerostasyon1

Ogretmenerostasyon1

Editör: Admin0 Admin0