1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesinde; "Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler." hükümleri bulunmaktadır.

Öğretmenlere ders görevi dışında herhangi bir görev tebliğ edildiğinde bu madde hatırlatılarak öğretmenlik mesleğinin bir ihtisas mesleği olduğu dolayısıyla ders görevi dışında ilgili mevzuatlarında yazmayan herhangi bir görev tebliğ edildiğinde bu görevin angarya olduğu savunulmaktaydı.

Fakat 14 Şubat 2022 tarih ve 31750 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun 10. maddesindeki; "14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43 üncü ve 45 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır." hükümleri ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Boşluğu doldurmak içinde aynı Kanunun "Öğretmenlik" başlıklı 3. maddesi ile kaldırılan hüküm tekrar yürürlüğe girmiştir.

📌Türkiyenin En Büyük UZMAN ÖĞRETMEN ve BAŞÖĞRETMEN soru/cevap/yorum/paylaşım grubuna katılın!

İşte o madde;

"Öğretmenlik

MADDE 3- (1) Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Milli Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.

(2) Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir.

(3) Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/ öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.

(4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır."

3. madde metninin 2. fıkrasındaki; "(2) Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir." hükümleri ise ilk defa yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 12.01.1961 tarih ve 10705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 44. maddesindeki; "Öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar." hükümlerini de göz önünde bulundurursak;

Bu madde hükmündeki; "Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir" hükmünden hareketle önceden angarya olarak görülen öğretmenlere resen verilen, veli ziyareti, öğrencileri servise indirme bindirme, öğle nöbeti, birden fazla nöbet görevi, etüt görevi, yemekhane nöbeti, idari görev, eğitim koçu, mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatillerinde görev verme gibi öğretmenin ders görevi dışındaki bu görevlerin yaptırılması artık kanuna uygun hala getirilmiş olmasın.

Ahmet KANDEMİR

kaynak: memurlar.net

📌Türkiyenin En Büyük UZMAN ÖĞRETMEN ve BAŞÖĞRETMEN soru/cevap/yorum/paylaşım grubuna katılın!
Uzman Öğretmenlik Baş Öğretmenlik Telegram Grubu

Editör: Admin0 Admin0