Türk Eğitim Sen Genel Merkezi Öğretmenlik Meslek Kanunu Çalıştayı Düzenliyor

Türk Eğitim-Sen, 20-23 Ocak 2023 tarihleri arasında Öğretmenlik Meslek Kanunu Çalıştayı düzenliyor. Türkiye’nin dört bir tarafından öğretmen, okul idarecisi, özel kurum temsilcisi, akademisyenler, bürokratlar, bakanlık müfettişleri, eğitim yöneticileri, uzmanlar gibi yaklaşık 200 katılımcı Ankara’ya gelerek, “öğretmenlik mesleği”ni masaya yatıracak.

Komisyonlarda; öğretmen yetiştirme, öğretmenin seçilmesi atanması ve yer değiştirmesi, öğretmenin hizmet içi eğitimi ve gelişimi, okul yöneticisinin seçimi ve atanması, öğretmenin görevde yükselme ve eğitim yöneticiliğine geçişi, öğretmenin mali ve sosyal hakları, öğretmenin denetimi ile verilecek ödül ve cezalar, öğretmene şiddet ve mobbing, öğretmenin emekliliği gibi başlıklar mercek altına alınacak. Konuyla ilgili öneriler oluşturularak; Milli Eğitim Bakanlığı, kanun koyucular ve siyasi parti temsilcileri ile paylaşılacak.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir mesleğin mensuplarının hangi kaynaklardan nasıl yetiştirileceği, işe başlatılmaları sürecinde hangi yöntemlerle seçileceği, görev sürecinde yükselmeleri ve kariyer basamakları ile bu süreçlerin tarif edildiği hukuki metinler ile belirlenmelidir. Bunun yanında söz konusu mesleği kamu veya özel çalışma hayatında ifa ederek aktif olarak bitiren mensupların emeklilik süreçleri ile haklarının da bu metinde yer almış olması çalışma hayatının “Efradını Cami Ağyarını Mani” şekilde ne bir eksik ne bir fazla olacak şekilde tamamlanmasına imkân verecektir.

Bir gönül ve adanmışlık işi olan Öğretmenlik mesleğinin bütün tarafları; uzmanlık, kariyer, gelişim ile yenilenme mesleği olan öğretme işinin özlük ve sosyal haklarının tamamıyla içine alan bir kanuna ihtiyaç olduğunu defeatle dile getirmekteydi. Konu özelinde akademik çalışma yapan, eğitim yönetimi ve denetimi üzerine alan yazına kaynaklık etmiş pek çok çalışması olan bilim insanları da dünya ve ülkemiz ölçeğinde yapmış olduğu değerlendirmelerde böyle bir yönlendirici metinin eksikliğinden bahsetmektedir.

Türk Eğitim Sen çözüm eksenli sendikacılık ilkesi doğrultusunda öğretmenliğin bir kariyer mesleği olması gerektiğini ve bu doğrultuda; tecrübe, çalışkanlık, eğitim, başarı gibi göstergelerle Türk milletinin geleceği olan öğrencilere verilen emeğin teşvik edilerek öğretmenlerin hem mesleki hem de manevi olarak taltif edilmesini her platformda dile getirmiştir. Nihayet bu talepler ve kamuoyunun oluşması sonucunda gerçekleşen çalışmalar neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın “2023 Eğitim Vizyonu” belgesinde; “Öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecektir.” şeklinde açıklanan “Öğretmenlik Meslek Kanunu” ile ilgili resmi muhatabımız tarafından bir adım atılacağı muştusu verilmiştir.

Bu kapsamda, kanunun meclis sürecinde eksikliklerinin olduğu, daha kapsayıcı ve bütün aşamaları içine alan bir düzenleme olması gerektiği gibi taleplerimizi hazırlamış olduğumuz raporlar ve kanun taslağına ilişkin belirlediğimiz eksiklikleri şablonları ile dile getirmiştik. Pek çok ikmal edilmesi gereken alanı bulunmasına karşın böyle bir kanunun çıkıyor olması bizleri gelecekte bu kanunun eksikliklerini tamamlamaya dair umutlandırmıştır. Yasaların güncel duruma, ihtiyaçlara ve taleplere dayalı olarak güncellenmesi bu işin doğasında bulunmaktadır.

Bu kapsamda sadece yıkıcı bir eleştiri yapmak yerine nasıl daha iyi daha kapsayıcı bir kanun haline getirebiliriz kaygısı ile sürecin bütün taraflarını bir araya getireceğimiz bir çalıştay düzenliyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafından gelecek; öğretmen, okul idarecisi, özel kurum temsilcisi, akademisyenler, bürokratlar, bakanlık müfettişleri, eğitim yöneticileri, uzmanlar gibi yaklaşık 200 katılımcı tarafından “öğretmenlik mesleği” komisyonlarda görüşülerek öğretmen yetiştirmeden emeklilik özlük haklarına kadar nelere ihtiyaç olduğu, öğretmenlerin maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel şiddete karşı ne tür önlemlere ihtiyaç olduğu, bunların bir hukuki metinle nasıl güvence altına alınabileceğine ilişkin öneriler oluşturularak Milli Eğitim Bakanlığı, kanun koyucular ve siyasi parti temsilcileri ile paylaşılacaktır.

20-23 Ocak 2023 tarihinde Ankara’da düzenleyeceğimiz; öğretmen yetiştirme, öğretmenin seçilmesi atanması ve yer değiştirmesi, öğretmenin hizmet içi eğitimi ve gelişimi, okul yöneticisinin seçimi ve atanması, öğretmenin görevde yükselme ve eğitim yöneticiliğine geçişi, öğretmenin mali ve sosyal hakları, öğretmenin denetimi ile verilecek ödül ve cezalar, öğretmene şiddet ve mobbing, öğretmenin emekliliği gibi başlıkların masaya yatırılacağı  Öğretmenlik Meslek Kanunu Çalıştayı’nın Türkiye’nin en etkili sendikası Türk Eğitim Sen’in öncülüğünde sorunların nasıl ortalama akıl yerine ortak akıl ile çözüleceğinin bir göstergesi olarak Türk eğitim tarihinde yerini alacağına inanıyor ve hayırlı olmasını diliyoruz.”

Editör: Admin Admin