Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Seminerlerinde Yaşanan Sorunlar

EĞİTİM-GÜCÜ-SEN: "Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Semineri ve Yaşanan Sorunları Bakanlığa İlettik"

Bakanlığımız, 11-15 Nisan 2022 tarihlerindeki bir haftalık ara tatilde öğretmen mesleki gelişim seminerini uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirmiştir. Uzaktan eğitim semineri çalışmalarında seçilen en az bir eğitimi %80 tamamlamak gerektiği belirtilmiştir. Sendikamıza üyelerimizden gelen dönütlerde uzaktan eğitim semineri sürecinde yaşanan teknik sorunlar ve bağlantı sorunları nedeniyle öğretmenlerin bazılarının eğitimlerinin eksik kaldığı ifade edilmektedir. Bazı öğretmenler ise seminere katıldığı halde sistemde katılmamış olarak gözükmektedir. Okul idarecileri %80 tamamlama durumu oluşmadığı için öğretmenlere bu beş günlük ek ders ödemesini yapamayacaklarını ifade etmektedirler.

KAMU-SEN Genel Başkanından Memur Zammı Açıklaması KAMU-SEN Genel Başkanından Memur Zammı Açıklaması

Özellikle bağlantı sorunu yaşanan bölgelerde teknik sıkıntılar ve bağlantı sorunlarından dolayı öğretmenin eğitim süresinde, bir dakika bile eksik görünmesinden dolayı okul müdürleri tüm haftanın ek dersini kesmektedir. Bu durum öğretmen meslektaşlarımızın mali hak kaybına sebep olmakta ve öğretmenleri mağdur etmektedir. Bakanlık, önceki yıllarda olduğu gibi öğretmenlerin mesleki gelişim seminerlerini tamamlaması için olanak sağlamalıdır. Konuya ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda Milli Eğitim Bakanlığından resmi talepte bulunduk.