Öğretmenlerin Dikkatine! Kurs Programı Belli Oldu ! RESMİ YAZI

Matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, verileri okuyarak analitik düşünmeye sevk etmek, İngilizce dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla İngilizce ve Matematik derslerinden hazırlanan çerçeve programları kapsamında Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören istekli öğrencilere yönelik 4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 nci sınıflar düzeylerinde oluşturulan guruplar şeklinde açılacak Yarıyıl Tatili Destekleme ve Yetiştirme Kursları ilgi (c) Makam Oluru ile onaylanmıştır.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen sınıflarda öğrenim gören istekli öğrencilere yönelik Matematik ve İngilizce derslerinden 21.01.2023 - 05.03.2023 tarihleri arasında açılacak kursların iş ve işlemlerinin Yarıyıl Tatili Destekleme ve Yetiştirme Kursları Uygulama Esasları doğrultusunda yürütülmesi, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile kurs merkezi müdürlüklerince öğrenci, öğretmen ve velililerin zamanında bilgilendirilmesi, destekleme ve yetiştirme kurs süreçlerinin yakından takip edilerek amacına uygun olarak yürütülmesinin sağlanması hususunda;

Memura ve emekliye seçim öncesi ek zam kesinleşti! İŞTE YENİ ORAN Memura ve emekliye seçim öncesi ek zam kesinleşti! İŞTE YENİ ORAN

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Halil İbrahim TOPÇU Bakan a.

Ortaöğretim Genel Müdürü

YARIYIL TATİLİ KURS TAKVİMİ

  • Kurs Merkezi Başvurularının Alınması Ve İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Onaylanması: 02-06 Ocak 2023
  • Öğretmen Başvurularının Alınması: 07-11 Ocak 2023
  • Öğrenci Başvurularının Alınması: 12-17 Ocak 2023
  • Kurs Sınıflarının Oluşturulması: 18-20 Ocak 2023
  • Kursların Başlaması: 21 Ocak 2023
  • Kursların Tamamlanması: 05 Şubat 2023

Kaynak: ogretmenmeb.com