Öğretmen Atamalarında Yeni mülakat sistemi taslağı ortaya çıktı! İşte tüm detaylar Öğretmen Atamalarında Yeni mülakat sistemi taslağı ortaya çıktı! İşte tüm detaylar

Öğretmenlere Mülakat Düzenlemesi Resmi Gazete'de Yayınlandı.

14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazetede Millî Eğitim Bakanlığından:SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile Öğretmen atamalarında sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirleneceği ifade edildi.

İŞTE Resmi Gazetede Yayınlanan o düzenleme

MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.Öğretmen Atama Telegram grubuna katılmak için TIKLAYINIZ 

Editör: Admin0 Admin0