MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü resmi yazıların 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilerek sistemin yaygınlaştırılmasını istedi.

Doküman Yönetim Sistemi (DYS), MEB'de 2012 yılında haya geçirildi.

2012 yılında merkez teşkilatı, 2013 yılında 81 ıl milli eğitim müdürlüğü. 2014 yılında tüm ilçe milli eğitim müdürlükleri, 2017 yılında 52 bin okul, 2015-2022 yılları arasında ise toplam 71 yurtdışı temsilciliği (müşavirlik ve ataşelik) ve yurtdışında bulunan 54 okul DYS kapsamına alınmıştır.

Doküman Yönetim Sistemi (DYS), 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ile sistem tüm öğretmenlerimize açılacaktır.

Bakanlıktan tüm birimlere 6 Eylül'de gönderilen resmi yazıda "12 Eylül 2022 tarihine kadar il millî eğitim müdürlüklerinin ekte belirtilen hususlarla ilgili hazırlıkları tamamlamaları gerekmektedir. Tüm okul müdürlükleri 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren okullarda görevli öğretmenlere tebliğ etmeleri gereken resmi yazıları DYS üzerinden ulaştıracaklardır. DYS üzerinden öğretmenlere gönderilen yazılan öğretmenlenn DYS WEB (https://dysweb.meb.gov.tr) üzerinden takip etmeleri ve "Okudum” bilgisini işaretlemeleri gerekmektedir" denildi.

İşte o resmi yazı:

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü
Sayı : E-76884643-702.99-56825032
Konu : DYS'nin öğretmenlere yaygınlaştırılması
06.09.2022

DAĞITIM YERLERİNE


Milli Eğitim Bakanlığının 2012/39 sayılı genelgesi ile resmi yazışmaların elektronik ortamda yapılması için bakanlığımızda Doküman Yönetim Sistemi (DYS) projesi faaliyete geçirilmiştir. 2012 yılında merkez teşkilatı. 2013 yılında 81 ıl milli eğitim müdürlüğü. 20)4 yılında tüm ilçe milli eğitim müdürlükleri. 2017 yılında 52 bin okul. 2015-2022 yılları arasında toplam 71 yurtdışı temsilciliğimiz (müşavirlik ve ataşelik) ve yurtdışında bulunan 54 okulumuz DYS kapsamına alınmıştır. DYS' nin bileşenleri olan OTOBAN. KEP. UETS ve EVRAKSORGU projeleri ile c-Dcvlet dönüşümünün gerçekleşmesine katkıları devam etmiştir.


Dönüşümün devamı olarak belge ile ilintili diğer iş süreçlerini elektronik ortama almak ve Cumhurbaşkanlığımızın "Tasarruf Tedbirleri” konulu 2021/14 sayılı genelgesi kapsamında; kurum harcamalarında tasarruf sağlamak, bürokratik işlemlerin azaltılmak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak için öğretmenlerimize elektronik ortamda belge tebliğ etme çalışmaları hâlihazırda 11 il millî eğitim müdürlüğünde uygulanmaktadır. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ile sistem tüm öğretmenlerimize açılacaktır.


12 Eylül 2022 tarihine kadar il millî eğitim müdürlüklerinin ekte belirtilen hususlarla ilgili hazırlıkları tamamlamaları gerekmektedir. Tüm okul müdürlükleri 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren okullarda görevli öğretmenlere tebliğ etmeleri gereken resmi yazıları DYS üzerinden ulaştıracaklardır. DYS üzerinden öğretmenlere gönderilen yazılan öğretmenlenn DYS WEB (https://dysweb.meb.gov.tr) üzerinden takip etmeleri ve "Okudum” bilgisini işaretlemeleri gerekmektedir
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Hamdı BEDİROĞLU
Bakan a.
ilgi İşlem Genel Müdürü V.
/
Ek:
(1 adet dosya)
Dağıtım: B Planı

Kaynak: (mebpersonel)

📌Türkiyenin En Büyük UZMAN ÖĞRETMEN ve BAŞÖĞRETMEN paylaşım grubuna katılın! https://t.me/uzmanogretmenlik

📌Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik Sınavı Soru Çözüm grubuna katılın! https://t.me/uzmanogretmenliksorucozum

Editör: Admin Admin