Muğla Marmaris’te bir velinin görevli öğretmen ve okul müdürüne yönelik hakareti karşılıksız kalmadı, mahkeme tarafından suçu sabit bulunarak gerekli cezaya çarptırıldı. Marmaris Evrenpaşa İlk/Ortaokulu’nda yaşanan olayda hava koşulları el vermediği için dışarıda ders yapamayan Beden Eğitimi Öğretmeni Serkan Algan’ın öğrencilere sınıf içerisinde etkinlik yapmasına tepki gösteren öğrenci velisi, öğretmeni şikâyet etmek için gittiği okulda öğretmeni tehdit edip, Okul Müdürü Feyizan Pehlivanlar ve Müdür Yardımcıları Semra Yıldırım ve Bergüzar Kartal’a hakaret ve saldırıda bulundu. Okuldaki öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının önünde gerçekleşen olayın mahkemeye taşınmasının ardından, okulun huzurunu bozan ve eğitim-öğretimi engelleyen saldırgan, mahkeme tarafından kamu görevlisine hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle suçlu bulundu.

Eğitim görevlilerinin, yıllardır maruz kaldığı bu şiddetten tam anlamıyla korunması ve ilerde yaşanabilecek şiddet olaylarının önüne geçilmesi ancak alınacak caydırıcı tedbirlerle mümkündür. Eğitimcilerin sürekli olarak böyle hakaretlere uğramasına, şiddete maruz kalmasına ilgili ve yetkililer seyirci kalmamalı, öğretmenlik mesleğini idealist bir şekilde yapmaya çalışan eğitimciler nereden geleceği belli olmayan şiddetin ve saldırının hedefi olmamalıdır. Öğretmenin saygınlığı, toplumun kendisine olan saygısının da göstergesidir. Gecikmeli olsa bile hakareti yapanın cezasız kalmaması adalet olarak görülse de gerçekte adil olan hiçbir eğitimcinin hakarete ve şiddete uğramamasıdır. Emek verdiği öğrencilerin veya onların velilerinin kendilerine hürmeti bir kenara bırakarak saldırıda bulunmaları geleceğimiz için en büyük tehlikelerden birisidir. Tıpkı bu olayda olduğu gibi şiddete yeltenerek hukuksuzluk, haksızlık ve cebirle okulu ve eğitim çalışanlarını zapturapt altına almaya heves edenler, adaletin karşısında hak ettikleri cezaları almalı; toplum ve adli makamlar başta olmak üzere devlet, şiddete karşı tolerans göstermemelidir.

Önder Uçak

Eğitim-Bir-Sen Muğla 1 No’lu Şube Başkanı

Editör: Admin0 Admin0