Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimin niteliğini artırmak için yapılan çalışmalar kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişimlerine büyük önem veriyor. Öğretmenlerin zaman ve mekândan bağımsız olarak istedikleri eğitime ulaşabilmelerini sağlamak üzere faaliyete geçen ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) dijital platformu, 2022 yılı başından bu yana hizmet veriyor. 

2022 yılının ilk 5 ayında 443 bin 467'si okul yöneticilerine, 2 milyon 760 bin 36'sı öğretmenlere olmak üzere toplam 3 milyon 203 bin 503 sertifika verildi. 2021 yılının aynı döneminde ise 146 bin 848'si yöneticilere, 854 bin 44'ü öğretmenlere yönelik 1 milyon 892 belge verilmişti. Verilen sertifika sayısında geçen yılın aynı dönemine oranla %220 oranında artış yaşandı.
 
Okul yöneticilerince tamamlanan eğitim sayısı, 2022 yılının ilk 5 ayında 2021 yılının aynı dönemine göre %202 oranında artarak 146 bin 848'den 443 bin 467'ye yükseldi.
 
2021 yılının ilk 5 ayında öğretmen ve yönetici başına verilen eğitim saati, 27,79 iken bu yıl aynı dönemde %72'lik artışla 47,90 saate yükseldi.
 
Alınan eğitimlerin %53'ünü öğretmenlik genel alan bilgisi, %22'sini kişisel gelişim, %12'sini öğretmenlik özel alan bilgisi, % 10,8'ini yönetim eğitimleri ve kurumsal eğitimler oluşturuyor.
 
Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Kişisel gelişimden mesleki alanlara kadar öğretmenlerimize yönelik çok geniş bir yelpazede eğitimler düzenliyoruz. 2022 yılında öğretmenlerimizin uzaktan eğitimde seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı kurduk. İmkânlar çeşitlendikçe öğretmenlerimizin talebi de artıyor. 2022 yılının ilk 5 ayında toplam 3 milyon 203 bin 503 sertifika verdik. 2021 yılının aynı döneminde bu sayı 1 milyon 892 idi. Yani %220'lik bir artış söz konusu." dedi.
 
2022 yılında en önemli değişikliğin okul temelli mesleki gelişim programı olduğunu belirten Özer, okulların ihtiyaç duydukları eğitimleri kendilerinin belirlediğini, Bakanlığın da destek olmak için bu alandaki bütçeyi geçen yıla göre 35 kat artırdığını kaydetti.

Editör: Admin Admin