Noterlerde yapılan işlemlerden tahsil edilen ücretlere ilişkin tarifede yüzde 100 oranında artışa gidildi.
 
Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında ücret alacaklar.
 
Bu ücret 500 TL'den az, 4 bin TL'den fazla olamayacak. 

Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8,66 TL'den 17,32 TL'ye

Vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391,91 TL'den 783,82 TL'ye

Hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11,88 TL'den 23,76 TL'ye

Tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3,71 TL'den 7,42 TL'ye çıkarıldı.

-Noter araç devir, 2. el araç satış ücreti: 932,65 TL

-Araç plaka değişim ücreti: 547 TL

-Sıfır araç tescil ücreti: 714,68 TL

Kaynak: haber7.com