Nöbetçi öğretmenin görevleri nelerdir? Nöbetçi Öğretmenler Nelerden Sorumlu Tutulamaz?

Bilindiği üzere öğretmenlerimiz haftada 1 gün nöbet ücreti almakta. Ve de bu ücretler 3 ek ders karşılığına gelmekte. Bazı zorunlu hallerde haftada 1'den fazla yapılan nöbet görevlerinde ise herhangi bir ücret alamamaktalar.

Katlar ve bahçelerde nöbet yapan öğretmenlerimiz başlıca görevleri vardır.

İşte nöbetçi öğretmenin görevleri:

NÖBETÇİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ:

1. Derse başlamadan 15 dk.(30 dk) önce okula gelmek, ders bitiminden 15 dk.(30 dk) sonra okuldan ayrılmak.
2. Günlük zaman çizelgesini uygulamak.
3. Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediklerini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek.
4. Isınma, elektrik tesisleri ile sıhhî tesisatların çalışıp çalışmadığını, okul içi temizliğinin yapılıp yapılmadığını, okul bina ve tesislerini yangından koruma önlemlerinin alınıp alınmadığının günlük kontrolünü yapmak, giderilebilecek olan eksiklikleri gidermek, gerekli olanları ilgililere duyurmak.
5. Bahçe, koridor ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek. ( okulda birden fazla nöbetçi öğretmen bulunduğunda aralarındaki iş bölümü okul idaresi tarafından yapılır)
6. Uygulama, gezi, gözlem, inceleme, çeşitli sosyal ve sportif faaliyetler nedeniyle okula gelen kişi ve grupla ilgilenmek.
7. Bayrak törenlerinin zamanında gereken önemin verilerek yapılmasını sağlamak.
8. Okula gelen ve gidenleri kontrol edip ve durumlarıyla ilgilenmek.
9. Beklenmedik olaylar karşısında gerekli önlemleri almak, durumu okul yönetimine bildirmek.
10. Nöbeti süresinde okulun eğitim, öğretim ve disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek ve bu hususlarda günlük önlemleri almak.
11. Dersi olmadığı durumlarda öğretmeni olmayan sınıflarla ilgilenmek.
12. Kendine verilen eğitim, öğretim, yönetim ve üretim görevlerini yapmak.
13. Öğretmenler kurulu, zümre ve sınıf öğretmenleri toplantılarına katılmak.
14. Okulun yönetim işlerine yardımcı olmak.
15. Nöbeti sonunda “OKUL NÖBET DEFTER”ine nöbeti süresi içindeki önemli olayları ve aldığı önlemleri belirten raporu yazmak.
16. Nöbetçi öğrencinin görevinin yapılmasının sağlamak.

 Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin öğle arası dönüşümlü olarak nöbet tutması gerektiğini gönderen bir yazı göndermişti. Bu husus iş kanununa aykırı olduğundan öğle arası nöbet tutulması, tutturulması hukuki değildir. (kaynak: ogretmenmeb.com)

Editör: Admin0 Admin0