Milli Eğitim Bakanlığından''Öğretmenlik Kariyer Basamakları'' Konulu Resmi Yazı

Bilindiği gibi, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin "Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması" başlıklı 25'inci maddesinde; "(1) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur." hükmüne, "Yazılı sınav sonuçlarına itiraz" başlıklı 26'ncı maddesinde; "(1) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından itiraz süresinin bitiminden itibaren on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve sonuç itiraz sahiplerine bildirilir.

📌 Türkiye'nin En Büyük Öğretmen paylaşım grubuna katılın! https://t.me/ogretmengundemi

(2) Yapılan itirazlar üzerine hatalı olduğu tespit edilen sorular ile yargı kararı sonucunda iptal edilen sorulara tekabül eden puanlar, geçerli sorulara eşit şekilde dağıtılır." hükmüne, aynı Yönetmeliğin "Sertifika düzenlenmesi ve öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanından yararlanma" başlıklı 27'nci maddesinde ise; "(1) Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar ve sınavdan muaf olanlardan 13 üncü madde kapsamında başvurusu kabul edilenler ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre kurumlarınca başvurusu uygun bulunanlara uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası kesin sonuçların ilanı tarihi itibarıyla Bakanlıkça düzenlenir.

(2) Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.

3) Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenir ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde ilgi (a) duyuru eki takvimde; 19 Kasım 2022 tarihinde yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınavının sonuçlarının 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacağı, söz konusu sınava ilişkin itirazların 13-19 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacağı, bu itirazların değerlendirilmesinin 02 Ocak 2023 tarihine kadar yapılacağı, kesin sonuçların 03 Ocak 2023 tarihinde açıklanacağı ve sertifikaların ise 04 Ocak 2023 tarihinde düzenleneceği belirtilmiştir.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin sürecin daha kısa sürede tamamlanabilmesi bakımından ilgi (b) Olur ile söz konusu takvimde değişikliğe gidilerek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınav Sonuçlarının 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanması, sınav sonuçlarına itirazların 25 Kasım 2022-01 Aralık 2022 tarihleri arasında alınması, bu itirazlara ilişkin değerlendirmelerin 15 Aralık 2022 tarihine kadar yapılması, kesin sonuçların 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanması ve sertifikaların ise 20 Aralık 2022 tarihinde düzenlenmesi öngörülmüştür.

Bilgilerini ve ilgili öğretmenlere gerekli duyurunun yapılması hususunda gereğini arz/rica ederim.

Cevdet VURAL

Bakan a.Genel Müdür

Öğretmenin gündemini yakından takip edin:📌 Türkiye'nin En Büyük Öğretmen paylaşım grubuna katılın! https://t.me/ogretmengundemi
ÖĞRETMENİN gündemini instagramdan takip edin: Instagram OgretmenX Sayfası İçin TIKLAYINIZ

Editör: Admin0 Admin0