Memur-Sen Konfederasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderdiği yazıyla kamu görevlilerinin vergi matrahlarından kaynaklı olarak yaşadığı gelir kaybının önlenmesi için vergi dilimlerinin artırılmasını istedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçının imzasını taşıyan yazıda küresel gelişmelere bağlı olarak yaşanan iş gücü maliyetlerinin zincirleme etki yaratarak hem arz-talep dengesinde değişimlere hem de ülke ve konum fark etmeksizin ürün temininde çıkmazlara sebep olduğu vurgulanarak enerji krizi ve savaş ortamıyla birlikte enflasyonun tahmin edilmedik ölçüde yükseldiğine dikkat çekildi.

6. Dönem Toplu Sözleşmede Memur-Senin "Gelir Vergisi Muafiyeti" ve "Vergide %15i aşan kısmın iade edilmesi" teklifinin hatırlatıldığı yazıda; asgari ücret tutarı kadar gelir vergisi muafiyeti uygulamasının önemli ve kapsayıcı olduğu dile getirilirken 2022 yılı Ocak ayında belirlenen vergi dilimlerinin 2021 yılına göre %34 oranında artırmış olmasına rağmen asgari ücretli dahil olmak üzere başta kamu görevlilerinin, %20lik hatta %27lik vergi dilimlerine girerek önemli bir gelir kaybı yaşadığı aktarıldı. Merkez Bankası raporuna göre yıl sonunda memur maaşları ne kadar artacak?

2022 yılı Temmuz ayı itibariyle asgari ücrete yapılan ara zamla birlikte vergi muafiyeti tutarlarının arttığını ancak vergi dilimlerinde düzenleme yapılmamasından kaynaklı olarak başta kamu görevlileri olmak üzere sabit gelirlilerin azımsanmayacak tutarda gelir kaybı yaşadığı, enflasyon baskısını daha derinden hissettiği vurgulandı. Memur-Senin Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdiği yazıda kamu görevlilerinin maaş ve ücret artışlarının geri alınır nitelikte olmaması için vergi muafiyeti ile atılan önemli adımı destekleyici nitelikte vergi dilimlerinin yeniden belirlenmesi ve 6 aylık enflasyon oranında artırılması talep edildi.

Editör: Admin0 Admin0