Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde kararnamede değişiklik yapıldı. MEBe Eğitim Müfettişliği ve Yardımcılığı Kadrosu Geldi . Buna göre MEB taşra teşkilatında İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Eğitim Müfettişliği ve Eğitim Müfettiş Yardımcılığı kadroları getirildi.

Eğitim Müfettişleri kadro ve özlük haklar bakımında Maarif müfettişlerine denk olacak. 

İşte o karar: 

(ajanskamu)