MEB'den TÜM ÖĞRETMENLERE 2 HİZMETİÇİ EĞİTİM - RESMİ YAZI

Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas Süreci Eğitimi Semineri

Eğitim Detayları

 • Başlangıç Tarihi: 23-02-2023 00:15

 • Bitiş Tarihi: 01-01-2024 00:15

 • Süre: 4

 • Başarı Kriteri: 80% Tamamlama

 Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Ölüm ve yasa ilişkin kavramları açıklar.
 • Beynin işlevlerini ve travmatik deneyim sonrası değişimi açıklar.
 • Ebeveyn kaybının çocuk üzerindeki etkisini açıklar.
 • Normatif kederi, çocuğun gelişim dönemine göre ifade eder.
 • Ölümün beş biyobilimsel kavramını sıralar.
 • Eğitim kademelerine göre yas tepkilerini sıralar.
 • Çocuklarla çalışırken psikolojik sağlamlığı destekleyici etkinlikleri uygulama becerisi kazanır.
 • Çocuklarla çalışırken kontrol hissini destekleyici etkinlikleri uygulama becerisi kazanır.
 • Çocuklarla çalışırken duygu düzenlemeyi destekleyici etkinlikleri uygulama becerisi kazanır.
 • Çocuklarla çalışırken güvenlik hissini destekleyici etkinlikleri uygulama becerisi kazanır.
 • Yaslı çocukları desteklerken okul rehberlik servisi ile iş birliği yapar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler

Afet Sonrası Ruh Sağlığı Semineri

Eğitim Detayları

ÖSYM'den YENİ Sınav Görevi! Güncel ZAMLI Salon Başkanı ve Gözetmen Ücretleri ÖSYM'den YENİ Sınav Görevi! Güncel ZAMLI Salon Başkanı ve Gözetmen Ücretleri
 • Başlangıç Tarihi: 23-02-2023 00:15

 • Bitiş Tarihi: 01-01-2024 00:15

 • Süre: 4

 • Başarı Kriteri: 80% Tamamlam

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Afet Sonrası Ruh Sağlığı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Afet ve Kriz Yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.
 • Afet ve Etkileri konusunda bilgi sahibi olur.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler