Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas Süreci Eğitimi Semineri

Eğitim Detayları

 • Başlangıç Tarihi: 23-02-2023 00:15

 • Bitiş Tarihi: 01-01-2024 00:15

 • Süre: 4

 • Başarı Kriteri: 80% Tamamlama

 Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Ölüm ve yasa ilişkin kavramları açıklar.
 • Beynin işlevlerini ve travmatik deneyim sonrası değişimi açıklar.
 • Ebeveyn kaybının çocuk üzerindeki etkisini açıklar.
 • Normatif kederi, çocuğun gelişim dönemine göre ifade eder.
 • Ölümün beş biyobilimsel kavramını sıralar.
 • Eğitim kademelerine göre yas tepkilerini sıralar.
 • Çocuklarla çalışırken psikolojik sağlamlığı destekleyici etkinlikleri uygulama becerisi kazanır.
 • Çocuklarla çalışırken kontrol hissini destekleyici etkinlikleri uygulama becerisi kazanır.
 • Çocuklarla çalışırken duygu düzenlemeyi destekleyici etkinlikleri uygulama becerisi kazanır.
 • Çocuklarla çalışırken güvenlik hissini destekleyici etkinlikleri uygulama becerisi kazanır.
 • Yaslı çocukları desteklerken okul rehberlik servisi ile iş birliği yapar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler

Afet Sonrası Ruh Sağlığı Semineri

Eğitim Detayları

 • Başlangıç Tarihi: 23-02-2023 00:15

 • Bitiş Tarihi: 01-01-2024 00:15

 • Süre: 4

 • Başarı Kriteri: 80% Tamamlam

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Afet Sonrası Ruh Sağlığı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Afet ve Kriz Yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.
 • Afet ve Etkileri konusunda bilgi sahibi olur.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler

Editör: Admin0 Admin0