MEB'den resmi yazı! O branş öğretmenlerinin tamamına kurs verilecek..

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 24.04.2023 tarihli kulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) Uygulayıcı Eğitimi Kursu konulu 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen yazıda Ortaokul ve lise kademesinde görev yapan tüm rehber öğretmen/psikolojik danışmanlık öğretmenlerin (OBM) Uygulayıcı Eğitimi Kursu Verileceği ifade edildi.

İŞTE O Yazı

2018-2023 Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı ve Strateji Belgesi doğrultusunda, Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde bağımlılık konusunda risk altında olan öğrencilere yönelik bireysel danışmaya yönelik Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) Programı geliştirilmiş ve eğitici eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerin yaygınlaştırılması amacıyla tüm illerde görev yapan ortaokul ve lise kademesinde görev alan tüm rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara yönelik (25) saatlik "Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) Uygulayıcı Eğitimi Kursu" verilmesi planlanmıştır.

Bu kapsamda eğitimler;

1-Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde mahalli olarak, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenecektir.

2-Eğitimlere biran evvel başlanacak olup, 31 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.

3-Ek-1'de yer alan standart eğitim programı uygulanacaktır.

4-Ek-2'de isimleri belirtilen öğretmenler eğitici olarak görev alacaktır.

5-Eğiticilerin 30 Haziran 2023 tarihine kadar en az iki kursta görevlendirilmeleri sağlanacaktır.

6- Ortaokul ve lise kademesinde görev yapan tüm rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar kursiyer olarak katılacaktır.

7- Eğitimler il veya ilçe merkezlerinde yapılacak, eğiticilerin yolluk, yevmiye ve ek ders ücretleri Valiliklerce karşılanacaktır.

8- Tamamlanan eğitimlere ait istatistiki bilgiler (faaliyet sayısı ve numarası ile faaliyete çağrılan ve katılan kursiyer sayısı, imza listesi) kurs bitimini müteakip en geç 10 (on) gün içerisinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Söz konusu kursların herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden düzenlenmesi hususunda; Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Cevdet VURAL Bakan a. Genel Müdür

Editör: Admin0 Admin0