Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere ödenen ek ders ücretlerinde 18 saat üzeri yapılan ödemelerin iadesi için resmi bir yazı gönderdi. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bakan a. Mustafa Canlı imzasıyla yayımlanan yazıda, eğitimde FATİH Projesi kapsamında yapılan çalışmalara dikkat çekildi ve öğretmenlere verilen ek ders ücretlerindeki aşırı ödemelere ilişkin önlemler alındığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere ödenen ek ders ücretlerinde 18 saat üzeri yapılan ödemelerin iadesi için resmi bir yazı gönderdi. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bakan a. Mustafa Canlı imzasıyla yayımlanan yazıda, eğitimde FATİH Projesi kapsamında yapılan çalışmalara dikkat çekildi ve öğretmenlere verilen ek ders ücretlerindeki aşırı ödemelere ilişkin önlemler alındığı belirtildi.
 

Resmi yazıda;

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bakan a. Mustafa Canlı imzalı resmi yazıda ''Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için başlatılmıştır. Bu kapsamda donanım ve yazılım alt yapısının sağlanması, öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri, bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir BT kullanımının sağlanması, öğretim programlarında etkin BT kullanım ile eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi bileşenlerine yönelik Genel Müdürlüğümüze çalışmalar yürütülmektedir. Eğitsel e-İçeriğin sağlanması ve yönetilmesi bileşeni kapsamınca kurulan ve ülkemizdeki tüm öğretmen ve öğrencilerin kullanıma yönelik hizmet veren Eğitim Bilişim Ağı'nda yayımlanmak üzere öğretim programlarıyla uyumlu, etkileşimli ve güncel içeriğin temine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bununla beraber teknoloji odaklı öğrenme senaryolarının geliştirilmesi, ÖBA'ya çevrimiçi içerik geliştirilmesi ve EBA'nın içerik zenginleştirme çalışmaları kapsamında; senaryo yazımı, denetlenmesi ve içeriklerin üretilmesi; video, görsel, ses ve etkileşimli içerik üretimi ile zenginleştirilmiş kitap çalışmalarının yapılması, donanım, okul içi ağ alt yapı, erişim (VPN, GSM VSAT vb.) temini ile etkin ve verimli kullanımında görev almak üzere öğretmen görevlendirmeleri yapılmaktadır.


Görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ödemeleri ise 11 Kasım 2023 tarihli ve 32366 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda yapılmaktadır. İllerde uzaktan ve tam zamanlı olarak görev yapan öğretmenler YEĞİTEK kapsamındaki çalışmaları görevlendirme kararnamelerinde belirtilen kurumlarda, yine bu kurumların mesai saatlerine uygun olarak; 6 ay ve daha kısa süreli yürütmek üzere görevlendirilmektedirler. Bahse konu kapsamında görevlendirilen öğretmenlere 11 Kasım 2023 tarihli ve 32366 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 16. maddesinin 2. fıkrasına göre ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra Bakanlık Merkez Teşkilatı'nda (Ankara merkezinde yer alan binalarda) fiilen görev yapmak üzere en az 1 yıl görevlendirilen öğretmenlerin alabilecekleri ek ders ücretleri ise ilgili maddenin 3. fıkrasında belirtilmektedir.

Bu bağlamda, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü çalışmaları kapsamında İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde veya bu müdürlüklere bağlı okullarda uzaktan ve tam zamanlı, 6 ay ve daha kısa süreli olarak görevlendirilen öğretmenlerin; * Ek ders ödemelerinin ilgili Kararın 16. maddesinin 2. fıkrasına göre 18 saat olarak ödenmesi, * 2. fıkrada belirtilen 18 saatten fazla yapılan ödemeler mevcut ise ilgiliden tahsil edilerek bağlı bulunulan muhasebe/mal müdürlüğü hesaplarına aktarılması, * Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara merkez binalarında fiilen görev yapmayan öğretmenlere ilgili karar kapsamında 36 veya 27 saat ek ders ücreti ödenemeyeceği konularında il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriniz ile bu müdürlüklere bağlı tüm okullara gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

Kaynak: kamudanhaber

Öğretmen Gündemini Telegramdan Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Editör: Admin Admin