T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı    : E-32501511-410.02-65657575    12.12.2022
Konu : MTSK, SRC, İş Makineleri ve Muhtelif Kurslar Sınav Ücretleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi    :a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu.
b)    Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği.
c)    Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliği. ç) İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları ile İlgili Yönerge.
d)    Özel Kurslar Sınav Yönergesi.
e)    Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği.
f) 12/12/2022 tarihli ve E-32501511-410.02-65558881 sayılı Makam Oluru.

İlgi (a)'da kayıtlı Kanun’un 42 nci maddesinde; “…Teorik ve uygulamalı sınavlar için sürücü adaylarından alınacak sınav ücreti ile sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde görev alanlara ödenecek ücretler her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir…” hükmü, İlgi (b)'de kayıtlı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrasında; “Sınavda görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden, 2918 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği Bakanlıkça her yıl ertesi yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere Aralık ayında belirlenen miktarda sınav ücreti alınır.” hükmü, İlgi (c)'de kayıtlı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında; "Sınavda görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarının kontrolünde görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden Bakanlıkça her yıl ertesi yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere belirlenen miktarda sınav ücreti alınır." hükmü, İlgi (ç)'de kayıtlı Yönergenin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Kanun kapsamındaki kurslar ile 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği kapsamında resmî ve ücretsiz kursların sınavlarında görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden, 5580 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereği Bakanlıkça her yıl ertesi yılın ocak ayından itibaren uygulanmak üzere kasım ayında belirlenen miktarda sınav ücreti alınır." hükmü, İlgi (d)'de kayıtlı Yönergenin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Sınavlarda görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden, Kanunun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereği Bakanlıkça her yıl ertesi yılın ocak ayından itibaren uygulanmak üzere Kasım ayında belirlenen miktarda sınav ücreti alınır." hükümleri yer almaktadır.

İlgi (f)'de kayıtlı Makam Olur'u çerçevesinde, kurslara kayıt yaptıran, halen kurslarda kayıtlı olan ve 2023 yılında sınavlara girecek kursiyerlerden; özel motorlu taşıt sürücüleri kursları için 160 TL, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları için 130 TL, özel iş makineleri operatörlük kursları için 140 TL ve özel muhtelif kursları için 120 TL sınav ücreti alınması Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ömer İNAN

Bakan a.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü

Editör: Admin0 Admin0