MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından 18.10.2022 tarihli Ek Ders Ücreti konulu resmi yazıda Özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları haftalık ders saatlerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin soruyu resmi yazıyla cevapladı.

MEB tarafından bu konuda ile ilgili verilen cevapta ; Bu çerçevede, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin, bu görevleri karşılığında ayrıca rehberlik dersini okutup okutmadıklarına bakılmaksızın aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla bu ek ders ücretinin aylık veya ek ders ücreti karşılığında ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutulması mümkün olmayıp bu konumda olan öğretmenlerden rehberlik dersini okutanların okuttukları bu ders saatinin, yalnızca o öğretmene hazırlık ve planlama görevi karşılığı ödenecek ek ders ücreti sayısının belirlenmesinde dikkate alınması gerekmektedir. (kaynak: mebpersonel.com)

Editör: Admin0 Admin0