MEB’den Eğitime Ara Verilmesi Konulu Resmi Yazı İllere Gönderildi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler, ülke genelinde etkili olan iklim şartları nedeniyle Bakanlığımıza bağlı tüm resmî/özel okullar ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Afet bölgelerindeki çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 20 Şubat 2023 tarihine, ülke genelindeki diğer illerimizde ise 13 Şubat 2023 tarihine kadar eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Adı geçen 10 ilimizde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan diğer özel öğretim kurumlarında da eğitime 13 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmiştir. Yine bu bağlamda;

a) Afet bölgesindeki illerimizde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri hâlinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın ülkemiz genelindeki okullara “Doğal Afet Nedeniyle Nakil” seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

b) Afet bölgesindeki illerimizde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin ülke genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi adına istemeleri halinde Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu” başlıklı 23. maddesinin 6. fıkrası hükümlerine göre ülkemiz genelindeki okullara il/ilçe nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirilmeleri sağlanacaktır.

c) Afet bölgesindeki illerimizde Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58. maddesine göre ikinci dönemin ilk iki haftası içerisinde yapılması gereken sorumluluk sınavları eğitim ve öğretim başladıktan sonra valiliklerce aynı usul ve esaslara göre planlanarak yapılacaktır.

ç) Afet bölgesindeki illerimizde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan diğer özel öğretim kurumlarının sınavları 13 Şubat 2023 tarihine kadar ertelenmiştir.

d) 07-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları ülkemiz genelinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

e) Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) sınavları ülkemiz genelinde 13 Şubat 2023 tarihine, Afet bölgesindeki illerimizde ise ileri bir tarihe kadar ertelenmiştir.

f) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan kalfalık ve ustalık sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Bu süreçte tüm illerimizdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri faaliyetlerini sürdürecek olup depremden etkilenen öğrencilerimiz ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarına devam edilecektir. Ülke genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının özellikle deprem bölgesinde yer alan ve valiliklerce kullanılması uygun görülen okul ve eklentilerinin vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması adına açık tutulması yönünde gerekli önlemlerin alınması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kaynak: ogretmenlericin.com

Editör: Admin Admin