Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (Yaz Okulu İngilizce ve Matematik Dersleri Çerçeve Programları) hakkında, 22.06.2023 tarihli Resmi Yazı yayımladı.

Söz konusu yazıda;

''Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları ilgi (a) Yönerge ve ilgi (b) Kılavuz hükümlerine göre yürütülmektedir. Yaz okulu kapsamında 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere yönelik açılacak kurslarda öğrencilerin matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, verileri okuyarak analitik düşünmeye sevk etmek; İngilizce dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla İngilizce ve Matematik derslerinden çerçeve öğretim programları hazırlanmıştır. Yaz okulu kapsamında açılan kursların ekte gönderilen çerçeve programları doğrultusunda yürütülmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.'' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: kamuajans.com

Editör: Admin Admin