MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün ''24 Kasım Öğretmenler Günü'' konulu ve 27.09.2023 tarihli yazısı :

Vazifelerin en kutsalının dün olduğu gibi bugün ve yarın da öğretmenlik mesleği olduğu bir hakikattir. Milletlerin bağımsızlıklarının kazanılmasında, kültür ve medeniyetlerin gelişiminde öğretmenlerin rolü yadsınamaz. En büyük zenginliğimiz olan insanı yetiştiren ve geliştiren öğretmenlerdir. Bireylerin sadece zihinlerine değil kalplerine de dokunan öğretmenler, maarif davamızın yılmaz birer neferidir.

Tarih milletlerin arkasındaki ayırt edici gücün bilgi ve eğitim olduğuna; eğitime ve öğretmene hak ettiği değeri veren toplumların yükselişine şahitlik eden vesikalarla doludur. İnsanoğlu mazi ile hâli, hâl ile istikbali anlamak ve mazinin zenginlikleri ile güçlü bağlar kurmak imkânını eğitime ve öğretmenlere borçludur.

Öğretmenler; bir yandan istiklalden istikbale kurdukları köprü ile kadim tarihimizden aldıkları bilgi, ahlak ve değerler dünyasını yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza aktaracak diğer yandan da öğrencilerini yaşayacakları dünyanın şartlarına hazırlayarak ekip ruhuyla “Türkiye Yüzyılı”nı inşa edeceklerdir. 24 Kasım Öğretmenler Günü; karakteriyle, öz güveniyle, millî ve manevi değerlere bağlılığıyla bireyleri her bakımdan yetiştiren ve hayata hazırlayan öğretmenlere şükranlarımızı ifade etmeye bir vesiledir.

Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz bugünlerde Millî Eğitim Bakanlığının koordinesinde yurt içinde ve dış temsilciliklerimizde yapılacak olan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinliklerinin amacı; öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı, sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini yüceltmek, saygınlığını artırmak ve Türk Millî Eğitimine gönül vermiş hatta bu uğurda can vermiş olan öğretmenleri saygı ve rahmetle anmak, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere mesleğin yüceliğini hissettirmektir.

Bu çerçevede Cumhuriyet’in 100. yılına ve “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna uygun şekilde öğretmenlerimizin ve vatandaşlarımızın kutlama programları ve etkinliklerine en üst seviyede katılımlarının sağlanmasına özen gösterilmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda;

Öğretmenlere 3 sınav görevi! Güncel Salon Başkanı ve Gözetmen Ücretleri Öğretmenlere 3 sınav görevi! Güncel Salon Başkanı ve Gözetmen Ücretleri

Kaynak: ogretmenmeb.com

Türkiye’nin en büyük öğretmen telegram kanalınıza davetlisiniz: https://t.me/ogretmengundemi
Paylaşıma açık uzman öğretmenlik grubumuzda öğretmenin gündemini birlikte değerlendirebiliriz:
https://t.me/uzmanogretmenlik
Ayrıca sınav görevi kanalımıza görevleri yakından takip edebilirsiniz:  https://t.me/sinavgorevi

Halka arz haber, bilgi paylaşım grubumuza katılabilirsiniz   https://t.me/+P44GkHZT5rNhODhk

Editör: Admin Admin